100 Kobiet Pomaga

100 Kobiet Pomaga

Stowarzyszenie 100 Kobiet Pomaga

My to grupa lokalnych kobiet, które są zainteresowane wspieraniem naszej lokalnej społeczności w
obszarze gminy Poznań. Pochodzimy z różnych środowisk społecznych, zawodowych. Każda z Nas
jest inna, niepowtarzalna, każda z Nas może mieć inny wpływ na naszą społeczność. Jesteśmy
świadome, że działając w pojedynkę nie osiągniemy takiego efektu, jaki może przynieść nasze
grupowe zaangażowanie. Wierzymy, że łącząc siły przyczynimy się do rozwoju naszej społeczności
w wyjątkowy i nowatorski sposób – sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy!

ul. FRANKLINA ROOSEVELTA, nr 6/7 lok. 3,
60-829 Poznań
poznań@100kobietpomaga.pl
http://100kobietpomaga.pl/
100 Kobiet Pomaga na Facebooku >>>