Cytat na dobry TYdzień | Bibianna Moraczewska

Bibianna Moraczewska (ur. w 1811r. w Zielątkowie, zm. w 1887r. w Poznaniu ). Patriotka, działaczka społeczna i niepodległościowa oraz pisarka. Autorka powieści, wspomnień oraz dwóch podręczników historii Polski.
Z jej inicjatywy powstało Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt, którego była przewodniczącą. Działała również w innych organizacjach jak Koło Pań Wielkopolskich, Komitet Pomnikowy, Bank Ziemski, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, czy warszawskie Entuzjastki.
Pomimo niezwykłej urody, nigdy nie wyszła za mąż. Mieszkała z bratem Jędrzejem, historykiem i działaczem politycznym. Rodzeństwo Moraczewskich mieszkało w kamienicy przy ul. 27 Grudnia i prowadziło ożywione życie towarzystkie, przyjmując wielu wybitnych gości epoki. Moraczewscy zaangażowani byli społecznie i politycznie w kultywowanie polskości i czynne stawianie oporu germanizacji.
Bibianna Moraczewska przyjaźniła się między innymi z Narcyzą Żmichowską – była pierwowzorem postaci Felicji w “Pogance” (1846) Żmichowskiej.
Bibianna Moraczewska jest jedną z bohaterek Poznańskiego Szlaku Kobiet (Brama Poznania) | więcej >>> http://onepoznan.pl/herstoria/

#ONEPoznan #BibiannaMoraczewska #StuleciePrawKobiet #RokPrawKobiet

Grafika: Anna Krenz

Skwer imienia Ireny Sendlerowej

Dwa dni przed rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskiem, na sesji 17 kwietnia 2018 r., Rada Miasta Poznania uczciła pamięć Ireny Sendlerowej przyjmując uchwałę o nadaniu skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Stawnej, Małe Garbary i Garbary, imienia Ireny Sendlerowej. Wniosek o nadanie nazwy złożony przez radnego Tomasza Wierzbickiego pozytywnie zaopiniowała Gmina Żydowska w Poznaniu oraz Rada Osiedla Stare Miasto.

Irena Sendlerowa była kobietą niezwykle odważną, narażając własne życie uratowała z warszawskiego getta ponad 2,5 tys. żydowskich dzieci. Została uhonorowana m. in.: medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata w 1965 r., Orderem Orła Białego w 2003 r. oraz Orderem Uśmiechu w 2007 r. W latach 2007 i 2008 jej kandydatura została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

Irena Stanisława Sendlerowa z domu Krzyżanowska, ps. „Jolanta” (ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 tamże) – polska działaczka społeczna i charytatywna, członkini PPS i kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom („Żegoty”). Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu.

W czasie II wojny światowej współtworzona przez nią sieć ludzi i organizacji podjęła próbę uratowania ok. 2500 żydowskich dzieci (nie wszystkie przeżyły wojnę)[2]. W październiku 1943 została aresztowana przez Gestapo, jednak „Żegocie” udało się ją uwolnić. W czasie powstania warszawskiego była sanitariuszką w jednym z powstańczych punktów sanitarnych na Mokotowie. Po wojnie pracowała w opiece społecznej i średnim szkolnictwie medycznym. Przez długie lata jej działalność podczas okupacji była nieznana.

Więcej >>> https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendlerowa

Anda Rottenberg – Narracje historyczne na wystawach sztuki | Wykład Mistrzowski | relacja

W środę 18 kwietnia, w ramach cyklu Wykładów Mistrzowskiech, w Instytucie Historii Sztuki UAM Poznań odbył się wykład Andy Rottenberg pt. pt. „Narracje historyczne na wystawach sztuki. Warszawa-Moskwa/Moskwa-Warszawa 1900-2000Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat w historii i w sztucePostęp i higiena”.

Anda Rottenberg to ikona polskiego wystawiennictwa,  prekursorka kuratorstwa w Polsce oraz osoba, która nie boi się robić tego, co chce i jak chce. Dzięki jej działaniom uległo zmianie podejście do roli kuratora i kuratorki w galerii czy w instytucji kultury. Nie są oni już tylko opiekunami zbiorów, lecz reżyserami galeryjnych przedstawień.

Gościni, w trakcie wykładu w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, porównała swoją działalność do pracy reżysera. Jak sama stwierdziła – teatralnego bardziej niż filmowego, gdyż film pozostaje, a sztuka kończy się wraz z opuszczeniem kurtyn. Dla wystawy ową kurtyną jest zdjęcie ekspozycji, oznaczające koniec przedstawienia.

W trakcie wykładu przytoczone zostało znaczenie narracji na podstawie trzech wystaw, autorstwa Andy Rottenberg. Podkreślona została rola autorskiego podejścia do ich tworzenia,  sama kuratorka w swoich projektach nie bała się odejść od historycznego kanonu wystawiania, skłaniała się bardziej na zależnościach tematycznych pomiędzy pracami, połączeniach znaczeniowych, zestawieniach na bazie kontrastów. Podkreślała znaczenie architektury wystawy, czyli sposobu eksponowania dzieł, zagospodarowania przestrzeni oraz uwzględniała sugestie artystów względem sposobu pokazywania ich prac.

///

Anda Rottenberg – historyczka sztuki i kuratorka. Jest autorką wielu wystaw, ale także publikacji, m. in. “Sztuka w Polsce 1945 – 2005”. Przez wiele lat była dyrektorką warszawskiej Zachęty Narodowej Galerii Sztuki / Zachęta National Gallery of Art. Obecnie jest szefową działu kultury w polskiej edycji “Vogue”.

#art #curator #kuratorstwo #sztuka #polska #poznan #onepoznan #uam #andarottenberg #women #power

Ogólnopolski Kongres Kobiet – rejestracja

X ogólnopolski Kongres Kobiet – nasz jubileuszowy, w 100-lecie praw kobiet będzie szczególnie uroczysty i różnorodny!

Spotkamy się 16 i 17 czerwca w Łodzi, mieście kobiet! (EXPO-ŁÓDŹ)

Zajmiemy się naszą herstorię, naszymi drogami do wolności i równości. Zajmiemy się – jak zawsze – kwestią edukacji, kultury, naszym zdrowiem i prawem do odpowiedzialnego macierzyństwa. A także polityką, a zwłaszcza aktywnością obywatelską i samorządową (idą wybory).

Skonfrontujemy nasze doświadczenia z doświadczeniami wolnościowymi kobiet z innych krajów. Będziemy budować społeczeństwo obywatelskie, wzmacniać organizacje pozarządowe i kobiecą solidarność. I zaplanujemy przyszłość – ku równości praw, szans i możliwości!

Będą z nami łódzkie włókniarki, aktywistki z całej Polski, akademiczki, kobiety biznesu, polityczki, feministki, dziewuchy, dziewczyny… – będzie z nami cała Polska, dla której ważna jest wolność i równość.

Wszystkich praw. Całego życia! – Pod takim hasłem się spotkamy.

Bo nie mamy poczucia stabilności i godności jako obywatelki i podmioty moralne. Bo 100 lat od czasu uzyskania praw wyborczych nie cieszymy się ani równą pozycją, ani równymi możliwościami, ani równymi zarobkami, ani równym szacunkiem. Chcemy decydować o sobie i być niezależne – będziemy więc (jak nasze prababki) domagać się: Wszystkich praw. Całego życia!

I nie jest to tylko postulat na przyszłość. Zwracajac pamięć tym, które walczyły o nasz lepszy los, chcemy, by ten los ten stał się naszym udziałem już dziś, teraz!

Więcej informacji – Kongres Kobiet >>>

Rejestracja online >>>

 

Cytat na dobry TYdzień | Narcyza Żmichowska

Narcyza Żmichowska, pseud. Gabryella (ur. 1819 i zm. 1876 w Warszawie), powieściopisarka, poetka, pedagog, działaczka polityczna.

Choć Narcyza Żmichowska działała i mieszkała w stolicy, bywała w Wielkopolsce. W 1839 roku odwiedziła miejsce pochodzenia wcześnie zmarłej matki, nawiązując liczne przyjaźnie, które owocować miały później.

Kolejny pobyt trwał około dwóch lat (1844-45). W tym czasie, przy współpracy z rodzeństwem Moraczewskich czy Karolem Libeltem, dopracowała dość nowatorski projekt edukacyjny – „zakład naukowy dla kobiet”, który polegał na łączeniu edukacji naukowej z wychowaniem fizycznym. Co prawda projekt nie został zdrożony, ale był krokiem ku zapewnieniu dziewczętom i kobietom szerszej edukacji.

I to w Poznaniu ukazła się pierwsza książka Żmichowskiej – „Wolne chwile Gabryelli” (1845). Zaś poznanianka Bibianna Moraczewska związała się z warszawską grupą literacką Entuzjastek i Entuzjastów, której Żmichowska była aktywną członkinią.

 

Poniżej cytat z listu Narcyzy do brata Erazma (z dnia 27 czerwca 1844 roku):

Grafika: Anna Krenz