Konkurs “Kobieta z Energią” rozstrzygnięty – wyniki

Kobieta z energią – pełną parą ruszył projekt Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Fundacji Veolia Polska!

Komu dostarczymy energii? Kobietom, które potrzebują jej najbardziej. Tym, które angażują się w rozwój swoich społeczności, ale też są zagrożone wykluczeniem – bibliotekarkom, nauczycielkom, kobietom 50+ i seniorkom. Nasz cel – integracja środowisk przez wymianę opinii i doświadczeń, ale też podniesienie ekologicznej świadomości uczestniczek projektu.

Konkurs na mini granty był jednym z etapów projektu. Do wygrania było dofinansowanie na działania lokalne w wysokości do 5 tys. zł brutto.

 

Trzy najwyżej ocenione wnioski zostały złożone przez:

Małgorzatę Prosińską-Bryłę – projekt Energia solidarności. Dziewczynki – kobietom, Kobiety – dziewczynkom;

Katarzynę Mikielewicz – projekt Rowerowy Poznań;

Hannę Czekanowicz – projekt Ekoludy w Głuszynie.

 

GRATULUJEMY!

Więcej informacji >>> www.kongreskobiet.pl

Cytat na dobry TYdzień | Irena Sendlerowa

Irena Sendlerowa (zd. Krzyżanowska), ps. „Jolanta” (ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 w Warszawie) – polska działaczka społeczna i charytatywna, członkini PPS i kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom („Żegoty”). Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu.
W czasie II wojny światowej współtworzona przez nią sieć ludzi i organizacji podjęła próbę uratowania ok. 2500 żydowskich dzieci (nie wszystkie przeżyły wojnę). W październiku 1943 została aresztowana przez Gestapo, jednak „Żegocie” udało się ją uwolnić. W czasie powstania warszawskiego była sanitariuszką w jednym z powstańczych punktów sanitarnych na Mokotowie. Po wojnie pracowała w opiece społecznej i średnim szkolnictwie medycznym. Przez długie lata jej działalność podczas okupacji była nieznana. W latach 2007 i 2008 jej kandydatura została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.
 
Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet ale i Rokiem Ireny Sendlerowej. Pod koniec 2017 roku Rada Miasta Poznania przyjęła stanowisko, w którym zadeklarowała, że w 2018 roku – Roku Praw Kobiet – poznańskim ulicom i skwerom nadawane będą nazwy nawiązujące do postaci kobiet. W Poznaniu bowiem jako patroni ulic przeważają mężczyźni. Kobiety stanowią jedynie 9 procent.
 
Dwa dni przed rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskiem, na sesji 17 kwietnia 2018 r., Rada Miasta Poznania uczciła pamięć Ireny Sendlerowej przyjmując uchwałę o nadaniu skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Stawnej, Małe Garbary i Garbary, imienia Ireny Sendlerowej. Wniosek o nadanie nazwy złożony przez radnego Tomasza Wierzbickiego pozytywnie zaopiniowała Gmina Żydowska w Poznaniu, Rada Osiedla Stare Miasto oraz Komisja Kultury i Nauki.
Grafika: Anna Krenz

Kobiety i komiks – Dzień Darmowego Komiksu | Relacja

Komiks to nie tylko Kajko i Kokosz, Tytus czy superbohaterowie Marvela i DC. Komiks już od wielu lat stał się formą sztuki wyższej, nie tylko taniej rozrywki, a to głównie przez coraz popularniejsze nowele graficzne i właśnie wydarzenia towarzyszące produkcji i konsumpcji komiksu jak zloty i festiwale oraz ambitniejsze ekranizacje.

Po raz piąty w Poznaniu odbył się Dzień Darmowego Komiksu, towarzyszący Festiwalowi Sztuki Komiksowej (10-12.05.2018). Główne wydarzenia DDK odbywały się w Bibliotece Uniwersyteckiej i Czytelni Komiksów i Gazet NOVA. Korytarze Biblioteki wypełnione były tłumami fanów komiksu i noweli graficznych. Historyczne pomieszczenia skontrastowane z nowoczenymi obrazami komiksów nadawały festiwalowi niezwykłego charakteru. Na stoiskach nabyć można było zarówno najnowsze jak i kolekcjonerskie komiksy, poznać autorów i zobaczyć jak szkicują na żywo oraz posłuchać wystąpień i prelekcji.

W ramach DDK, uczestnicy otrzymywali po 2 darmowe komiksy i festiwalowy zin z rysunkami wybranych autorów.

Dla ONEPoznań najciekawsze były oczywiście babskie ziny.

„Pani od plastyki” to zin Edyty Bystroń, opowiadający o widzeniu świata przez dorosłych i dzieci – czasem w absurdalny sposób.

„Sama kupi kwiaty” to kolekcja komiksów 12 rysowniczek. Ich style się różnią diametralnie, pokazując bogatą stylistykę i wielość podejmowanych tematów. Więcej na temat zinu w naszej czytelni >>>

“Marzenie” Bogumiły Pepasińskiej .

W darmowym zinie festiwalowym znaleźć można również komiksy rysowane przez kobiety. Co ciekawe, kreska kobiecej ręki nie odróżnia się od męskiej. Tylko w niektórych przypadkach różnice w płci zobaczyć można w tematyce. Kobiety częsciej dotykają tematów jak macieżyństwo, emocje, chandra.

Na schodach hallu stoisko miała kampania MOCne SŁOWA Dziewczynki Pełnej Mocy, gdzie nabyć można było koszulki z MOCnymi hasłami.
dziewczynkapelnamocy.pl >>>

W ramach dyskusji i prelekcji, Agnieszka Czoska i Anna Krztoń przygotowały program dotyczący kobiet w komiksie (więcej >>>)

Komiks ma się dobrze, komiksy kobiet stają się coraz bardziej popularne. Życzymy poznaniankom MOCy twórczej, wytrwałości i kolejnych sukcesów!

Anna Krenz

 

Uwaga – konkurs – Mikrodotacje (do 27 maja)

Zapraszamy do udziału w konkursie na mikrodotacje „SIŁA WSPÓŁPRACY” organizowanym przez Centrum Praktyk Edukacyjnych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej.

SIŁA WSPÓŁPRACY jest kontynuacją idei III NieKongresu Animatorów Kultury, który odbył się w dniach 9-11.04 w CK ZAMEK w Poznaniu. To konkurs oparty na partnerstwach: sektora kultury i sektora samorządowego, a jego celem jest praktyczne wykorzystanie zapisów Samorządowej Karty dla Kultury.

Konkurs na mikrodotacje jest wynikiem współpracy Centrum Kultury ZAMEK, Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

CEL KONKURSU: promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor samorządowy w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej w województwie wielkopolskim.

NAGRODA: sfinansowanie przez Centrum Kultury Zamek projektów realizowanych w partnerstwach sektora kultury z sektorem samorządowym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto, maksymalna – 10 000 zł brutto.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną oraz reprezentujące instytucje samorządowe w województwie wielkopolskim. Konkurs kierowany jest do partnerstw: animatorów i samorządowców.

JAK PRZEBIEGA KONKURS?
Konkurs jest jednoetapowy. Pomysł na projekt w partnerstwie należy opisać, uzupełniając FORMULARZ KONKURSOWY dostępny na stronie:
http://cpe.poznan.pl/event/konkurs-na-mikrodotacje-sila-wspolpracy/
oraz przesłać do dnia 27.05.2018 (do godziny 23:59) na adres mailowy: zgloszenia@cpe.poznan.pl.

Projekty zgłoszone do konkursu powinny być poprzedzone przeprowadzoną diagnozą potrzeb, partnerstwo w projekcie powinno być realne (prowadzone w ścisły sposób). Projekty powinny odnosić się do jednego z obszarów tematycznych w konkursie będących częścią Samorządowej Karty dla Kultury.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie uczestników z pola animacji i działalności samorządowej w realizacji projektów społecznych.

Obszary tematyczne konkursu związane z Samorządową Kartą Kultury:
1. Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.
2. Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.
3. Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo własne, a także „osierocone”.
4. Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju.
Przykłady działań odnoszących się do zapisów karty znajdziecie na stronach: www.ckzamek.pl oraz www.cpe.poznan.pl

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI: Pełny regulamin dostępny na stronie: http://cpe.poznan.pl/event/konkurs-na-mikrodotacje-sila-wspolpracy/
HARMONOGRAM:
Termin przesyłania aplikacji konkursowych: 27.05.2018, do godz. 23:59
Ogłoszenie wyników konkursu: 30.05.2018
Termin realizacji zwycięskich projektów: 4.06-10.09.2018

Informacji na temat warsztatów i konkursu udzielają:
Bartek Lis b.lis@ckzamek.pl, tel. 61 64 65 207
Jakub Walczyk j.walczyk@ckzamek.pl, tel. kom. 607 609 320
Biuro CPE czynne jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00- 16:00
Pokój 132, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Adres organizatora konkursu (adres pocztowy, email, telefony kontaktowe):
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
e-mail: zgloszenia@cpe.poznan.pl
http://www.ckzamek.pl/

Konkurs na mikrodotacje „Siła Współpracy” dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.