Manifa Poznań

Manifa Poznań

Manifa Poznań

Inicjatywa Manifa Poznań to nieformalna grupa osób, które organizują poznańską Manifę –
feministyczną uliczną imprezę mającą na celu zwrócenie uwagi na sytuację kobiet w Polsce.
manifapoznan@gmail.com