Fundacja Akceptacja

Fundacja Akceptacja

Fundacja Akceptacja

Bliskie są nam sprawy kobiet, gdyż będąc kobietami, właśnie świat kobiet jest nam njabliższy. Nasza fundacja wspierania osoby tra żółciowe do edukuje w zakresie transpłciowości. Specyfika tematu powoduje, że kobiety są stale obecne w naszym obszarze działania, i to zarówno te, które wkraczają w świat męski borykając się z ograniczeniami wynikającymi z ich kobiecej biologii i socjalizacji, jak i przeciwnie, kobiety, które uczą się, jak być kobietami mając doświadczenia męskiej socjalizacji. Nie jesteśmy obojętne także na osoby, które wykraczają poza granice płci nie chcąc jednoznacznie się określać, jednak zawsze gdzieś tam w pewnym stopniu doświadczenie kobiety jest obecne.
Drugim obszarem naszych działań jest podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Staramy się docierać wszędzie tam z naszą ofertą pomocy, gdzie zagrożenia te są wpisane w codzienność, tak, jak w przypadku chociażby osób dotkniętych bezdomnością czy różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Pragniemy także, by z naszej oferty korzystali wolontariusze i społecznicy, którzy poświęcają swój wolny czas na pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. W ten sposób nie tylko chcemy podnosić kompetencje tych ludzi zależy także wspierać w codziennej ciężkiej pracy zespoły ratownictwa medycznego.
Naszym marzeniem jest, by każdy mieszkaniec miasta i okolic wiedział, jaką powinien się zachować, gdy stanie się świadkiem nagłego zdarzenia i żeby nie bał się podjąć akcji ratunkowej.
Staramy się być aktywne, staramy się mieć wpływ na to, co dzieje się w w w naszym mieście, chcemy, by nasz głos był słyszany a my same widoczne. Osoby transpłciowe, a zwłaszcza trans kobiety są ciągle jedna z najbardziej stygmatyzowanych grup mniejszościowych, dlatego każdemu naszemu działaniu przyświeca cel, jakim jest budowanie pozytywnych relacji i tworzenie pozytywnego obrazu nas, osób transpłciowych.

ul. Szyperska 11A/25
61-754 Poznań
telefon: +48/667 863 841
kontakt@akceptacja.org.pl
akceptacja.org.pl
Fundacja Akceptacja na Facebooku >>>