Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Federacja Stowarzyszeń “Amazonki”

Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI to organizacja zrzeszająca 25 tysięcy kobiet po leczeniu raka
piersi. Misją naszej organizacji jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi, tj.
tworzenie warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegu, wzajemnemu
wsparciu kobiet, pomocy i samopomocy, a także organizowanie szkoleń dla wolontariuszek
(zwanych ochotniczkami) oraz dla rehabilitantów i psychologów pracujących z amazonkami.
Organizujemy także akcje profilaktyczne oraz edukacyjne w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
raka piersi.

ul. Piastowska 38
61-556 Poznań
telefon: 61 8333 665
www.amazonkifederacja.pl
Poznańskie Amazonki na Facebooku >>>
Federacja Amazonki na Facebooku >>>