Galeria Miejska Arsenał

Galeria Miejska Arsenał

Galeria Miejska Arsenał jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd
Miasta Poznania. Organizujemy wystawy, wydarzenia, prowadzimy działalność wydawniczą,
rozwijamy program edukacyjny oraz kontynuujemy zakupy do kolekcji galerii. Jako instytucja
publiczna interesujemy się kontekstami politycznymi, społecznymi i ekologicznymi, w których
jesteśmy usytuowani.
Naszym celem jest tworzenie miejsca, w którym możliwa jest debata na każdy temat. Używając
sztuki jako argumentu, zabieramy głos w aktualnych dyskursach oraz wskazujemy na nowe, jeszcze
niewyartykułowane sposoby uczestnictwa w świecie — świecie, który współkształtujemy i za który
bierzemy odpowiedzialność.

Stary Rynek 6
61-772 Poznań
tel. +48 61 852 95 02
fax +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl
www.arsenal.art.pl