Brama Poznania ICHOT

Brama Poznania ICHOT

Brama Poznania ICHOT

Brama Poznania to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy
nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z
narracją o początkach Państwa Polskiego – wspólnoty, której kolebką jest Ostrów Tumski.
Turystyczna aktywizacja wyspy i jej otoczenia jest ponadto jednym z pierwszych działań
zmierzających do przekształcenia tego obszaru w tzw. ekomuzeum.
Brama Poznania poza swoją działalnością historyczną jest również miejscem wielu inicjatyw i
wydarzeń o charakterze społecznym i kulturowym, w tym wydarzeń wspierających działania na
rzecz obrony praw kobiet.

Brama Poznania ICHOT
Budynek Główny
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
tel.: 61 647 7634, faks: 61 647 7638
bramapoznania.pl