Ogólnopolski Kongres Kobiet – rejestracja

X ogólnopolski Kongres Kobiet – nasz jubileuszowy, w 100-lecie praw kobiet będzie szczególnie uroczysty i różnorodny!

Spotkamy się 16 i 17 czerwca w Łodzi, mieście kobiet! (EXPO-ŁÓDŹ)

Zajmiemy się naszą herstorię, naszymi drogami do wolności i równości. Zajmiemy się – jak zawsze – kwestią edukacji, kultury, naszym zdrowiem i prawem do odpowiedzialnego macierzyństwa. A także polityką, a zwłaszcza aktywnością obywatelską i samorządową (idą wybory).

Skonfrontujemy nasze doświadczenia z doświadczeniami wolnościowymi kobiet z innych krajów. Będziemy budować społeczeństwo obywatelskie, wzmacniać organizacje pozarządowe i kobiecą solidarność. I zaplanujemy przyszłość – ku równości praw, szans i możliwości!

Będą z nami łódzkie włókniarki, aktywistki z całej Polski, akademiczki, kobiety biznesu, polityczki, feministki, dziewuchy, dziewczyny… – będzie z nami cała Polska, dla której ważna jest wolność i równość.

Wszystkich praw. Całego życia! – Pod takim hasłem się spotkamy.

Bo nie mamy poczucia stabilności i godności jako obywatelki i podmioty moralne. Bo 100 lat od czasu uzyskania praw wyborczych nie cieszymy się ani równą pozycją, ani równymi możliwościami, ani równymi zarobkami, ani równym szacunkiem. Chcemy decydować o sobie i być niezależne – będziemy więc (jak nasze prababki) domagać się: Wszystkich praw. Całego życia!

I nie jest to tylko postulat na przyszłość. Zwracajac pamięć tym, które walczyły o nasz lepszy los, chcemy, by ten los ten stał się naszym udziałem już dziś, teraz!

Więcej informacji – Kongres Kobiet >>>

Rejestracja online >>>