Konkurs “Kobieta z Energią” rozstrzygnięty – wyniki

Kobieta z energią – pełną parą ruszył projekt Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Fundacji Veolia Polska!

Komu dostarczymy energii? Kobietom, które potrzebują jej najbardziej. Tym, które angażują się w rozwój swoich społeczności, ale też są zagrożone wykluczeniem – bibliotekarkom, nauczycielkom, kobietom 50+ i seniorkom. Nasz cel – integracja środowisk przez wymianę opinii i doświadczeń, ale też podniesienie ekologicznej świadomości uczestniczek projektu.

Konkurs na mini granty był jednym z etapów projektu. Do wygrania było dofinansowanie na działania lokalne w wysokości do 5 tys. zł brutto.

 

Trzy najwyżej ocenione wnioski zostały złożone przez:

Małgorzatę Prosińską-Bryłę – projekt Energia solidarności. Dziewczynki – kobietom, Kobiety – dziewczynkom;

Katarzynę Mikielewicz – projekt Rowerowy Poznań;

Hannę Czekanowicz – projekt Ekoludy w Głuszynie.

 

GRATULUJEMY!

Więcej informacji >>> www.kongreskobiet.pl

Uwaga – konkurs – Mikrodotacje (do 27 maja)

Zapraszamy do udziału w konkursie na mikrodotacje „SIŁA WSPÓŁPRACY” organizowanym przez Centrum Praktyk Edukacyjnych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej.

SIŁA WSPÓŁPRACY jest kontynuacją idei III NieKongresu Animatorów Kultury, który odbył się w dniach 9-11.04 w CK ZAMEK w Poznaniu. To konkurs oparty na partnerstwach: sektora kultury i sektora samorządowego, a jego celem jest praktyczne wykorzystanie zapisów Samorządowej Karty dla Kultury.

Konkurs na mikrodotacje jest wynikiem współpracy Centrum Kultury ZAMEK, Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

CEL KONKURSU: promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor samorządowy w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej w województwie wielkopolskim.

NAGRODA: sfinansowanie przez Centrum Kultury Zamek projektów realizowanych w partnerstwach sektora kultury z sektorem samorządowym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto, maksymalna – 10 000 zł brutto.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną oraz reprezentujące instytucje samorządowe w województwie wielkopolskim. Konkurs kierowany jest do partnerstw: animatorów i samorządowców.

JAK PRZEBIEGA KONKURS?
Konkurs jest jednoetapowy. Pomysł na projekt w partnerstwie należy opisać, uzupełniając FORMULARZ KONKURSOWY dostępny na stronie:
http://cpe.poznan.pl/event/konkurs-na-mikrodotacje-sila-wspolpracy/
oraz przesłać do dnia 27.05.2018 (do godziny 23:59) na adres mailowy: zgloszenia@cpe.poznan.pl.

Projekty zgłoszone do konkursu powinny być poprzedzone przeprowadzoną diagnozą potrzeb, partnerstwo w projekcie powinno być realne (prowadzone w ścisły sposób). Projekty powinny odnosić się do jednego z obszarów tematycznych w konkursie będących częścią Samorządowej Karty dla Kultury.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie uczestników z pola animacji i działalności samorządowej w realizacji projektów społecznych.

Obszary tematyczne konkursu związane z Samorządową Kartą Kultury:
1. Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.
2. Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.
3. Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo własne, a także „osierocone”.
4. Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju.
Przykłady działań odnoszących się do zapisów karty znajdziecie na stronach: www.ckzamek.pl oraz www.cpe.poznan.pl

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI: Pełny regulamin dostępny na stronie: http://cpe.poznan.pl/event/konkurs-na-mikrodotacje-sila-wspolpracy/
HARMONOGRAM:
Termin przesyłania aplikacji konkursowych: 27.05.2018, do godz. 23:59
Ogłoszenie wyników konkursu: 30.05.2018
Termin realizacji zwycięskich projektów: 4.06-10.09.2018

Informacji na temat warsztatów i konkursu udzielają:
Bartek Lis b.lis@ckzamek.pl, tel. 61 64 65 207
Jakub Walczyk j.walczyk@ckzamek.pl, tel. kom. 607 609 320
Biuro CPE czynne jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00- 16:00
Pokój 132, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Adres organizatora konkursu (adres pocztowy, email, telefony kontaktowe):
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
e-mail: zgloszenia@cpe.poznan.pl
http://www.ckzamek.pl/

Konkurs na mikrodotacje „Siła Współpracy” dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Maria K. otrzymuje nagrodę

Zrealizowany dzięki wsparciu Funduszu Feministycznego spektakl “Maria K.” w wykonaniu żeńskiej grupy teatralnej Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu zwyciężył na V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz otrzymał specjalne wyróżnienie od Teatru Ósmego Dnia z zaproszeniem do ponownego zaprezentowania spektaklu na deskach teatru.

Spektakl wyreżyserowała Agnieszka Bresler z wrocławskiego Kolektywu Kobietostan, która prowadziła próby na oddziale żeńskim od stycznia tego roku. W niedzielę 22 kwietnia odbył się w Ośrodku Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim pokaz przedpremierowy spektaklu a premiera 25 kwietnia w poznańskim Teatrze Ósmego Dnia.

“Maria K.” powstała na podstawie inspiracji dwoma książkami: “Inną od siebie” Brygidy Helbig oraz “Księgą Em” Izabeli Filipiak, literackimi opowieściami o życiu polskiej poetki i nowatorki przemian społecznych, odtrąconej przez społeczeństwo i napiętnowanej za radykalną odwagę Marii Komornickiej – kobiecie, która stała się mężczyzną. W czasach gdy “kraj był podzielony między wrogi (…) a kobiety nie były jeszcze całkiem ludźmi”, Komornicka w wieku 31 lat w społecznym buncie i metaforycznym akcie samospalenia wrzuciła do pieca wszystkie swoje kobiece suknie i oświadczyła światu, że jest mężczyzną. Agnieszka Bresler, która pisała również scenariusz spektaklu, zaznacza, że “historia Marii jest naszą wspólną opowieścią o kobietach-bohaterkach, o zbiorowej sile kobiet i o solidarności, którą rodzi radykalny akt odwagi jednostki. Przywracając głos Marii Komornickiej, chciałam przywrócić głos kobietom zamkniętym za murem Zakładu Karnego w Krzywańcu, które zaimponowały mi swoją determinacją, siłą i nagląca potrzebą przemówienia.” 

Zespół ​zaprezentuje spektakl ponownie na deskach
 Teatr​u​ Ósmego Dnia w Poznaniu. Planowane są również kolejne pokazy, zarówno na sali widzeń, jak i w lokalnych ośrodkach kultury. 

Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa złożona z artystek i działaczek społecznych, realizujących wspólnie inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety. Kobietostan wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną.

(Zdjęcia: ​Paulina Anna Galanciak)
 …………………………..
  …………………………..
  …………………………..
   …………………………..
   …………………………..
   …………………………..
   …………………………..
Nagroda przyznana w ramach V Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz specjalne wyróżnienie od Teatru Ósmego Dnia.
   …………………………..
   …………………………..

Konkurs na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową – INICJATORY

Poznanianki są bardzo aktywne, prowadzą fundacje, stowarzyszenia, projekty. Czas na uhonorowanie Waszych działań! Pokażmy siłę kobiet w miejście!

Urząd Miasta Poznania ogłasza rozpoczęcie pierwszej edycji Konkursu na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową – INICJATORY

Każdy może wziąć udział. Zgłoszenia do 9 maja!

Więcej informacji na stronie www.poznan.pl/organizacje

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw realizowanych na rzecz Miasta Poznania i jego mieszkańców.

Znasz osoby lub organizacje, które zrealizowały inicjatywę w Poznaniu? Chcesz je docenić? My też! Jak to zrobić? To proste!

1/ Przeczytaj regulamin.

2/ Wypełnij formularz i prezentację!

3/ Wyślij je na wskazany adres!

Kto może wziąć udział w konkursie? – Każdy! Czy warto?

Oczywiście, że warto! W Poznaniu realizowanych jest wiele inicjatyw, których autorami są mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe. Inicjatywy realizowane są na rzecz samego miasta, jego mieszkańców, w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, środowiska, zdrowia, sportu i wielu innych.

INICJATORZY działają cały czas dla Ciebie! Teraz Ty zadziałaj dla nich!

Zgłoszenia w formie prezentacji należy przesyłać od 16 kwietnia do 9 maja 2018 r. na adres ngo@um.poznan.pl
z dopiskiem INICJATORY.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny w załącznikach.

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu udzielamy pod numerem 61 878 57 30

Załączniki

Regulamin (PDF, 40.59KB)

formularz zgłoszeniowy (DOC, 151.5KB)

 

Chór Czarownic i Okulary Równości

Rozstrzygnięto konkurs “Okulary Równości”. Poznań reprezentował Chór Czarownic The Witches Choir, nominowany do nagrody.

“Okulary Równości”:
= w kategorii “Prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć” nominowani byli: Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Toruńskie Dziewuchy Dziewuchom, Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, Karina Sasin i redakcja portalu „Chcemy być rodzicami”, ruch społeczny Lekarze Kobietom, Chór Czarownic oraz Chór Kobiet.

Nagrodę otrzymał ruch społeczny Lekarze – Kobietom.

= w kategorii “Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć” nominowani byli: Jakub Lendzion, Fundacja „Wolność od religii”, Dawid Wawryka oraz mieszkanki i mieszkańcy Radomska, Dom Ukraiński, JCC w Warszawie oraz „Parada Równości”.

Nagrodę otrzymali: JCC Centrum Społeczności Żydowskiej, Dom Ukraiński i Parada Równości.

= w kategorii “Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa” nominowani byli: Beata Sytkowska, Społeczny Komitet „Solidarnie pomagamy”, Katarzyna Duda, Stowarzyszenie Piękne Anioły oraz społeczny ruch Obrońców Puszczy Białowieskiej.

Nagrodę otrzymali Obrońcy Puszczy Białowieskiej.

Super Okulary Równości 2018 otrztmała prof. Magdalena Środa, natomiast “Skierowanie do okulisty” za całkowitą ślepotę na problemy związane z łamaniem podstawowych praw człowieka w Polsce i doprowadzenie do obumarcia organu odpowiedzialnego za równe traktowanie – Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, minister Adam Lipiński.

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 kwietnia na Gali „Okulary Równości” w Warszawie.

 

Nagroda „Okulary Równości” – kolejna edycja

„Okulary równości”, nagroda przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom wyróżniającym się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji jest kontynuacją inicjatywy Izabeli Jarugi – Nowackiej z czasu, gdy pełniła funkcję Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

W poprzednich edycjach „Okulary Równości” przyznano między innymi Porozumieniu Kobiet 8 Marca, Annie Grodzkiej, Agnieszce Holland, prof. Monice Płatek, Annie Dryjańskiej, Krystynie Jandzie, Mai Ostaszewskiej i Teatrowi Powszechnemu, zaś specjalne Super Okulary Równości otrzymali dotąd prof. Karol Modzelewski, prof. Renata Siemieńska, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Centrum Praw Kobiet i Ewa Dąbrowska – Szulc.

„Skierowania do Okulisty” otrzymali między innymi: ksiądz prof. Franciszek Jakub Longchamps de Bérier, Krystyna Pawłowicz, Jacek Żalek, Stefan Niesiołowski, VII Wydział Cywilny – rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie, Dłużnik Alimentacyjny – kimkolwiek jest i jaką funkcję lub stanowisko zajmuje – oraz były już minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

„Okulary równości” i „Skierowania do okulisty” przyznała Kapituła Nagrody w składzie: Elżbieta Matynia, Wanda Nowicka, Dorota Warakomska, Eleonora Zielińska, Zbigniew Izdebski, Ryszard Kalisz, Tomasz Raczek, Jacek Żakowski.

https://www.facebook.com/fundacjaIJN/