PLEBISCYT “POTĘGA MOCY” FUNDACJI KOSMOS DLA DZIEWCZYNEK

Zachęcamy wszystkie poznanianki i wszystkich poznaniaków do zgłaszania kandydatur w Ogólnoposkim Plebiscytem Potęga Mocy organizowanym przez fundację Kosmos dla Dziewczynek, nad którym honorowy patronat nad objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Organizatorzy zapowiadają: chcemy odnaleźć, pokazać i uhonorować osoby, a także instytucje, które wspierają dziewczynki w Polsce. Wierzymy, że będą one inspiracją i zachętą do działań na rzecz wzmacniania dziewczynek! Kierujemy światła zarówno na panią sołtyskę, która zorganizowała treningi dla dziewczynek, dwunastoletnią Zosię projektującą wynalazki, jak i na organizacje, które podejmują systemowe działania. Zgłoś kandydaturę! Pomóż nam odnaleźć właściwe osoby i instytucje!

www.potegamocy.pl

 

 

Konkurs na Mikrogranty w Poznaniu

MikroGranty – Miasto Poznań

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” i Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe” finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie zostanie wybranych 56 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości 5 000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 kwietnia 2018 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2018 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Więcej informacji na stronie Działamy Razem >>>

Liczymy: stypendia dla młodych badaczy i badaczek

Liczymy!

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca przyznała stypendia naukowe 12 młodym poznańskim naukowcom (do 30 roku życia), którzy pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Laureaci i laureatki otrzymają po 5 tys. zł stypendium.

Tegoroczne stypendystki i stypendyści: Piotr Alexandrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piotr Celichowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Krzysztof Ciomek (Politechnika Poznańska), Tomasz Cłapa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Krzysztof Dudka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Paweł Jeżowski (Politechnika Poznańska), Maciej Majka (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu), Anetta Płatek (Politechnika Poznańska), Krzysztof Ptaszyński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN), Wojciech Smułek (Politechnika Poznańska), Anna Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Krzysztof Wójcik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN).

Na 12 stypendiów – tylko dwa przypadają kobietom. To zdecydowanie za mało. Czy to możliwe, że tak mało kobiet zajmuje się nauką i zasługuje na stypendium naukowe?

Laureatem XXVIII Nagrody Naukowej Miasta Poznania został literaturoznawca, poeta, prozaik, tłumacz i eseista – prof. Edward Balcerzan, którego kandydaturę zgłosił poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Stypendystkom i stypendystom serdecznie gratulujemy!

Inicjatorzy Roku nagrodzeni

Znamy już Inicjatorów Roku 2017 – poznaniaków, którzy swoimi działaniami zmieniają miasto na lepsze. W tym roku do konkursu zgłoszono 40 inicjatyw w pięciu kategoriach. Zwycięzców wyłoniła kapituła, która w czwartek przyznała pięć statuetek oraz liczne wyróżnienia.

Ideą konkursu jest promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców. Do konkursu mogły zgłaszać się organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby prywatne.

– Spotykamy się w gościnnych progach Teatru Muzycznego już po raz trzeci – mówił podczas uroczystej gali wręczenia nagród Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. – I po raz kolejny widać, że wśród zwycięzców i wyróżnionych wiek nie gra roli. Do konkursu zgłaszane są inicjatywy realizowane przez osoby w każdym wieku. Dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w konkursie i mieszkańcom, którzy na nie głosowali. To dzięki Wam Poznań zmienia się na lepsze!

Statuetki przyznawane są w pięciu kategoriach: Zdrowie, Kultura, Środowisko, Sport i Edukacja.

– Wybór zwycięzców był niezwykle trudny, a debata bardzo burzliwa – przyznaje Magdalena Adamska-Pietrusik, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, przewodnicząca kapituły konkursu. – Dlatego w tym konkursie przyznaliśmy również wyróżnienia.

Inicjatorem Roku 2017 w kategorii “Edukacja” została inicjatywa Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej – warsztaty podstaw języka migowego dla poznaniaków. W organizowanych przez Towarzystwo spotkaniach wzięło udział ponad 400 osób, były wśród nich także osoby z niepełnosprawnościami. Kilkunastu uczestników zdecydowało się później na pełen kurs języka migowego.

W kategorii “Kultura” Inicjatorem Roku została inicjatywa Fundacji Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE. Dzięki niej zorganizowano 8 integracyjnych pokazów filmowych oraz 6 spektakli teatralnych z użyciem audiodeskrypcji dla osób niewidzących oraz tłumaczeniem na język migowy lub napisami dla osób niesłyszących. Projekt jest kontynuowany także w 2018 roku.

Inicjatorem Roku 2017 w kategorii “Sport” został pomysł Stowarzyszenia Klub Sportowy Akademii Judo “Judo bez granic”. To zajęcia judo dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób niesłyszących. Projekt realizowany jest od 2012 roku i cały czas kontynuowany. Tylko w ubiegłym roku w stałych zajęciach judo dla osób z niepełnosprawnościami uczestniczyło 70 mieszkańców Poznania.

W kategorii “Środowisko” zwyciężył projekt Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju pt. “Ptaki w Mieście 2017” Głównym celem inicjatywy było wsparcie działań związanych z ochroną dziko występujących gatunków ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu.

Inicjatorem Roku 2017 w kategorii “Zdrowie” zostało “Zintegrowane Centrum Opieki” – inicjatywa konsorcjum Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria oraz Stowarzyszenia Medycyna Polska. Zintegrowane Centrum Opieki obejmuje usługi w obszarze: teleopieki, opieki w domu i telemedycyny. To kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych – w szczególności z powodu wieku oraz niepełnosprawności.

Od tego roku główna nagroda w kategorii “Zdrowie” nosi imię Marii Remiezowicz – byłej dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, która całe swoje życie zawodowe poświęciła wspieraniu i unowocześnianiu pracy socjalnej na poziomie lokalnym. Była wielokrotnie doceniana i nagradzana za duże zaangażowanie, realizację zróżnicowanych projektów unijnych dotyczących polityki zdrowotnej i społecznej oraz za podejmowanie działań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia.

– Zainicjowała i wdrożyła efektywną współpracę z organizacjami pozarządowymi – wyliczał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Z ogromnym zaangażowaniem koordynowała prace nad licznymi programami ukierunkowanymi na poprawę jakości życia najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Koordynowała prace związane z wieloma inwestycjami w miejskich jednostkach zdrowia i pomocy społecznej. Jako dyrektor wydziału inspirowała,  wspierała, dodawała otuchy, namawiała do kreatywnego myślenia i dyskusji z mieszkańcami na temat ich potrzeb, budowała porozumienia i łagodziła trudne sytuacje, zawsze w każdym człowieku widziała dobro i chęć poprawy. I była przede wszystkim naprawdę dobrym człowiekiem.

Nagrodę mieszkańców zdobył Chór Kameralny Poznańskie Senioritki. To jedyny taki zespół seniorski w Polsce. Senioritki prezentują zróżnicowany repertuar i działają od 2014 roku.  Koncertują m.in. w szpitalach, domach opieki społecznej i klubach seniora.

_____

Wyróżnienia otrzymali również:

EDUKACJA:

– Stowarzyszenie Zielona Grupa – za inicjatywę: Mobilne Centrum Kultury

– Fundacja Akceptacja – za inicjatywę “Ratuję, bo potrafię”

– Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP – za inicjatywę: Poznań jest kobietą – działania na rzecz kobiet

KULTURA:

– Fundacja Nordoff Robbins Polska – za inicjatywę: Publiczne Sceny Muzyczne

– Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji Kreatywator – za inicjatywę: Kulturalny Super Tata

– Stowarzyszenie Grupa Stonewall  – za inicjatywę: Poznań Pride Week 2017

SPORT:

– Stowarzyszenie Na Tak – za inicjatywę: Bieg Na Tak

– Fundacja Wózkowicze – za inicjatywę: Dużo Aktywnej Przyjemności

ZDROWIE:

– Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie – za inicjatywę: Sport Dostępny 2017

– Katarzyna Papież i Migrant Info Point  – za inicjatywę: Airbag Poznań

– Fundacja Orchidea – za inicjatywę: Aktywna Neurorehabilitacja domowa i stacjonarna.

AW

Źródło: www.poznan.pl

Wyróżnienie dla doktorantki UAM w finale FameLab

Naukowcy kojarzą nam się z brodatymi samotnikami w laboratoriach. Nic bardziej mylnego.

19 maja 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie FameLab –  międzynarodowego konkursu, zachęcającego naukowczynie i  naukowców do publicznego zabierania głosu. Biorący udział w konkursie naukowcy w 3 minuty przedstawiają swoje pasje i badania  przed jury i publicznością.

W finale FameLab, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katarzyna Kajukało, zdobyła Wyróżnienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina – pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną konferencję naukową na terenie Europy.

Katarzyna Kajukało jest doktorantką w Pracowni Ekologii i Monitoringu Mokradeł Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W ramach doktoratu bada torfowiska – skupia się na ich przeszłości, bo to pozwala odgadnąć ich przyszłość, która odgrywa ogromne znaczenie w kontekście zmian klimatu. W pracy badawczej wykorzystuje głównie ameby skorupkowe i mikroskopowe węgle drzewne. Uważa, że torfowiska są ekosystemem wyjątkowym i stara się poprawić ich PR w kulturze, nadwyrężony trochę przez słowiańskie legendy.

Gratulujemy!

Finał FameLab

FameLab

Celem konkursu jest popularyzowanie nauki przez samych naukowców i naukowczynie. Konkurs FameLab organizowany w Polsce przez Centrum Nauki Kopernik to światowy format – od swoich narodzin na Cheltenham Science Festival w 2004 roku stał się jednym z najważniejszych konkursów komunikacji naukowej. Partnerstwo z British Council od 2007 roku sprawiło, że FameLab zyskał kontekst globalny – jest obecny w ponad 30 krajach na całym świecie.