Spacer Herstoryczny po Poznaniu | Relacja

Kto projektował fasadę Biblioteki Raczyńskich? Czym zajmowała się Natalia Tułasiewicz? Kto uchronił Poznań od epidemii cholery? Co mieściło się przy ulicy Rybaki 19?

W ramach kolejnej Miesięcznicy, 28 kwietnia 2018 r. Wielkopolski Kongres Kobiet zorganizował Spacer Herstoryczny po Poznaniu. Zwiedzanie prowadził Adam Suwart, dziennikarz, przewodnik po poznańskich historiach, zabytkach i przyrodzie, Społeczny Opiekun Zabytków. Przechodząc na trasie spod Teatru Polskiego, przez ulicę Nowowiejskiego, Młyńską, Aleje Marcinkowskiego aż po Plac Wolności i Stary Rynek, odnaleźć można było wiele śladów działalności kobiet, pomników i tablic pamiątkowych.

Herstorie kobiet nieodłącznie wiążą się z historią miasta, jak choćby z Poznańskim Czerwcem, ale też z architekturą oraz przestrzenią publiczną. Jednak okazuje się, że wiele z tych kobiet jest zapomnianych, wiele nie doczekało się nawet wzmianek, nie mówiąc o żadnym należnym im upamiętnieniu.
Z opowieści Adama Suwarta wyłanił się obraz bohaterskich kobiet, często stojących za plecami mężów, którym ich cicha działalność pomagała w karierze. Poznaliśmy również kobiety uparcie dążące do celu, skromne, ale i  te wyzwolone, wszystkie jednak zostawiły trwały ślad w rozwoju miasta i jego kultury.

Dzięki Konstancji Raczyńskiej powstały miejskie wodociągi, dzięki Janinie Czarneckiej (żonie sławnego architekta) Biblioteka Raczyńskich uzyskała swą wyjątkową fasadę, po odbudowie, a miasto – między innymi – kliny zieleni.

Połowa ze 100 000 osób biorących udział w marszu w 1956 roku to były kobiety. Stukot ich okuloków wzbierał ponad miastem. A wypuszczonym z więzienia na ulicy Młyńskiej, to kobiety przynosiły garnitury swoich mężów, by zamienili na nie więzienne pasiaki i “zmieszali się” się z tłumem.

O tych i wielu innych kobietach opowiadał Adam Suwart, nadając ich życiorysom barw oraz nutę osobistej narracji. Jeden spacer nie wyczerpuje wszystkich opowieści, czekamy na następne.

Anna Krenz

Adam Suwart – rozpoczęcie spaceru przed Teatrem Polskim. Polecamy publikację “Szlaki Kobiet” (Fundacja Przestrzeń Kobiet), w której szlak poznanianek opisany jest przez Kolektyw Aleje Bibianny. http://onepoznan.pl/herstorie-o-poznaniankach/
Spacerowiczki i spacerowicze – gotowi na odkrywanie szlaków kobiet w Poznaniu.

Gdzie jest Helena Modrzejewska?  Tablica na gmachu byłego Teatru Miejskiego (dziś Arkadia) upamiętniająca osobistości występujące na jego deskach. Helena Modrzejewska (1840 – 1909), jest uważana za najwybitniejszą aktorkę polską XIX wieku, występowała również nie raz w Poznaniu. Wspomagała działalność teatralną w Poznaniu – swój dochód w występów przeznaczyła w całości na fundusz imienia Kraszewskiego, który uruchomiony był na potrzeby Teatru Polskiego. Jednak twórcy pamiątkowej tablicy nie wspomnieli o niej ani słowem.

Janina Lewandowska, której imieniem nazwano byłą ulicę 23 Lutego, była niezwykłą młodą kobietą. Córka Józefa Dowbora-Muśnickiego, była śpiewaczką, podporucznikiem, pilotką lotnictwa Wojska Polskiego. Była też jedyną kobietą wśród ofiar zbrodni katyńskiej. Jako pierwsza kobieta w Europie skoczyła ze spadochronem z wysokości 5 km.

Przed więzieniem na ulicy Młyńskiej.
Gmach Sądu na Alejach Marcinkowiego. Tu odbywały się sławne procesy poznaniaków po Wypadkach Czerwcowych. Jaką rolę grała w nich minister Zofia Wasilkowska i czy pobyt w Poznaniu przyczynił się do zmiany jej poglądów?
Ślady wielkich kobiet – Konstancji Raczyńskiej (Pomnik Hygiei) oraz Janiny Czarneckiej (fasada Biblioteki Raczyńskich).
Zakończenie spaceru na Starym Rynku, obok pomnika sławnej poznańskiej Bamberki.

Maria K. otrzymuje nagrodę

Zrealizowany dzięki wsparciu Funduszu Feministycznego spektakl “Maria K.” w wykonaniu żeńskiej grupy teatralnej Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu zwyciężył na V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz otrzymał specjalne wyróżnienie od Teatru Ósmego Dnia z zaproszeniem do ponownego zaprezentowania spektaklu na deskach teatru.

Spektakl wyreżyserowała Agnieszka Bresler z wrocławskiego Kolektywu Kobietostan, która prowadziła próby na oddziale żeńskim od stycznia tego roku. W niedzielę 22 kwietnia odbył się w Ośrodku Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim pokaz przedpremierowy spektaklu a premiera 25 kwietnia w poznańskim Teatrze Ósmego Dnia.

“Maria K.” powstała na podstawie inspiracji dwoma książkami: “Inną od siebie” Brygidy Helbig oraz “Księgą Em” Izabeli Filipiak, literackimi opowieściami o życiu polskiej poetki i nowatorki przemian społecznych, odtrąconej przez społeczeństwo i napiętnowanej za radykalną odwagę Marii Komornickiej – kobiecie, która stała się mężczyzną. W czasach gdy “kraj był podzielony między wrogi (…) a kobiety nie były jeszcze całkiem ludźmi”, Komornicka w wieku 31 lat w społecznym buncie i metaforycznym akcie samospalenia wrzuciła do pieca wszystkie swoje kobiece suknie i oświadczyła światu, że jest mężczyzną. Agnieszka Bresler, która pisała również scenariusz spektaklu, zaznacza, że “historia Marii jest naszą wspólną opowieścią o kobietach-bohaterkach, o zbiorowej sile kobiet i o solidarności, którą rodzi radykalny akt odwagi jednostki. Przywracając głos Marii Komornickiej, chciałam przywrócić głos kobietom zamkniętym za murem Zakładu Karnego w Krzywańcu, które zaimponowały mi swoją determinacją, siłą i nagląca potrzebą przemówienia.” 

Zespół ​zaprezentuje spektakl ponownie na deskach
 Teatr​u​ Ósmego Dnia w Poznaniu. Planowane są również kolejne pokazy, zarówno na sali widzeń, jak i w lokalnych ośrodkach kultury. 

Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa złożona z artystek i działaczek społecznych, realizujących wspólnie inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety. Kobietostan wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną.

(Zdjęcia: ​Paulina Anna Galanciak)
 …………………………..
  …………………………..
  …………………………..
   …………………………..
   …………………………..
   …………………………..
   …………………………..
Nagroda przyznana w ramach V Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz specjalne wyróżnienie od Teatru Ósmego Dnia.
   …………………………..
   …………………………..

Potrzeby i oczekiwania poznaniaków – warsztaty

27 kwietnia odbył się warsztat badający oczekiwania poznanianek, na który zapraszaliśmy na naszej stronie wszystkie aktywnie działające na rzecz kobiet panie.  Spotkanie to było było częścią projektu, zainicjowanego przez Miasto Poznań, który ma na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców.

W warsztacie wzięły udział m.in. Violetta Ratajczak, Pełnomocniczka Regionalna Wielkopolskiego Kongresu Kobiet; Elżbieta Grodzka, Wicepełnomocniczka Regionalna Wielkopolskiego Kongresu Kobiet; Katarzyna Kretkowska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Anna Maria Szymkowiak, prezeska zarządu Fundacji Akceptacja; Ula Kijak, reżyserka; dr Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom; Katarzyna Papież z Airbag Poznań;  dr Magdalena Wencka z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN i Agata Grenda, managerka kultury.

Efektem zarówno tego, jak i pozostałych spotkań zainicjowanych przez Miasto Poznań będzie stworzenie listy potrzeb i oczekiwań mieszkańców, związanych z ich funkcjonowaniem w wielkopolskiej metropolii.

Lista potrzeb i oczekiwań wypracowana podczas warsztatów zostanie wykorzystana w badaniu ankietowym. Pozwoli ono stwierdzić, które z nich są najsilniej wskazywane oraz jakie potrzeby dominują w poszczególnych grupach mieszkańców. Przeprowadzenie tego badania planowane jest w czerwcu i lipcu.

Po analizie wyników uzyskanych we wcześniejszych fazach badania, we wrześniu br. opracowana zostanie diagnoza potrzeb i oczekiwań ludzi młodych, a w październiku – diagnozy potrzeb i oczekiwań kobiet oraz rodzin. Dostarczą one niezbędnych danych do tworzenia polityk miejskich oraz konkretnych rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie miasta.

“Dziewczyny opisują świat” na Scenie Roboczej

Reżyserka Ula Kijak pędziła wczoraj po warsztatach dla kobiet, organizowanych przez Miasto Poznań, na premierę “Dziewczyny opisują świat” wg koncepcji i w reżyserii Aleksandry Jakubczak na Scenie Roboczej. Przesłała nam relację fotograficzną, informacje o owacjach na stojąco oraz o tym, że kto nie był, niech nie przegapi, bo dziewczyny grają jeszcze tylko dzisiaj!

28 IV / sobota/ 19:00 / bilety: https://bit.ly/2GTWlSN

Tworzenie się kobiecości, pamięć, dorastanie – to głównie tematy wiosennej rezydencji Aleksandry Jakubczak w Scenie Roboczej. Pierwszym etapem było zaproszenie dziewczyn do podzielenia się swoimi pamiętnikami z okresu dojrzewania: dopuszczenie do intymnych przeżyć to dar, który traktowany jest jak metoda twórcza. Ta szokująca dla niektórych prośba zaowocowała zebraniem kilkudziesięciu dzienników, notatek, rysunków, które później stały się punktem wyjścia do dalszej pracy. Wokół nich w marcu prowadzona była seria spotkań i dyskusji z dziewczynami i młodymi kobietami. Ważne jest, że na początku reżyserka nie postawiła żadnej tezy – to pamiętniki i rozmowy pisały scenariusz.

Bezpośrednio zapisane doświadczenia dorastania stały się podstawą dla opowieści o świecie widzianym z perspektywy kształtującego się kobiecego podmiotu. Surowość, witalność, niezgrabność, szczerość, nadmiar emocji, ale też humor – dziewczyńska energia przeniesiona z kart pamiętników w przestrzeń teatru.

„Pamiętniki oferują konfesyjną, intymną narrację, dla autorek są często pierwszą przestrzenią własną, otwieraną, odzyskiwaną, poszerzaną. Zapisany bezpośrednio proces samopoznania, poszukiwanie lub fiasko odnalezienia języka odzwierciedla szersze mechanizmy wytwarzania i reprodukowania modeli kobiecości i kobiecych ról. Interesuje mnie ten formacyjny proces i postawienie go w świetle feministycznego empowerment, odzyskiwania pozycji, sięgania po symboliczną władzę.

Pamiętniki mówią do nas bez pośrednika, nie potrzebują autorytetu, hierarchii, przyzwolenia i usankcjonowania. Pisanie pamiętników jest poza hierarchiami i autorytetami, zyskując tym samym subwersywną wartość wobec mainstreamowych narracji i patriarchalnego porządku..

Częścią materiału będą też moje własne pamiętniki, które chcę oddać na równych zasadach z pozostałymi, podarowanymi notesami. Chcąc otwierać przestrzeń czyjejś prywatności, jej prezentacji i reprezentacji, nie mogę pominąć siebie”. – Aleksandra Jakubczak

Kreacja i performance: Paula Głowacka, Cristina Ferreira, Lena Schimscheiner
Konsultacje: Zofia Krawiec, Katarzyna Sikora
Koncepcja i reżyseria: Aleksandra Jakubczak
Produkcja: Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA
Premiera: 27 IV 2018

Anda Rottenberg – Narracje historyczne na wystawach sztuki | Wykład Mistrzowski | relacja

W środę 18 kwietnia, w ramach cyklu Wykładów Mistrzowskiech, w Instytucie Historii Sztuki UAM Poznań odbył się wykład Andy Rottenberg pt. pt. „Narracje historyczne na wystawach sztuki. Warszawa-Moskwa/Moskwa-Warszawa 1900-2000Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat w historii i w sztucePostęp i higiena”.

Anda Rottenberg to ikona polskiego wystawiennictwa,  prekursorka kuratorstwa w Polsce oraz osoba, która nie boi się robić tego, co chce i jak chce. Dzięki jej działaniom uległo zmianie podejście do roli kuratora i kuratorki w galerii czy w instytucji kultury. Nie są oni już tylko opiekunami zbiorów, lecz reżyserami galeryjnych przedstawień.

Gościni, w trakcie wykładu w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, porównała swoją działalność do pracy reżysera. Jak sama stwierdziła – teatralnego bardziej niż filmowego, gdyż film pozostaje, a sztuka kończy się wraz z opuszczeniem kurtyn. Dla wystawy ową kurtyną jest zdjęcie ekspozycji, oznaczające koniec przedstawienia.

W trakcie wykładu przytoczone zostało znaczenie narracji na podstawie trzech wystaw, autorstwa Andy Rottenberg. Podkreślona została rola autorskiego podejścia do ich tworzenia,  sama kuratorka w swoich projektach nie bała się odejść od historycznego kanonu wystawiania, skłaniała się bardziej na zależnościach tematycznych pomiędzy pracami, połączeniach znaczeniowych, zestawieniach na bazie kontrastów. Podkreślała znaczenie architektury wystawy, czyli sposobu eksponowania dzieł, zagospodarowania przestrzeni oraz uwzględniała sugestie artystów względem sposobu pokazywania ich prac.

///

Anda Rottenberg – historyczka sztuki i kuratorka. Jest autorką wielu wystaw, ale także publikacji, m. in. “Sztuka w Polsce 1945 – 2005”. Przez wiele lat była dyrektorką warszawskiej Zachęty Narodowej Galerii Sztuki / Zachęta National Gallery of Art. Obecnie jest szefową działu kultury w polskiej edycji “Vogue”.

#art #curator #kuratorstwo #sztuka #polska #poznan #onepoznan #uam #andarottenberg #women #power