CK Zamek

Centrum Kultury Zamek

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu to jedna z największych instytucji kultury w kraju. Każdego
roku odbywa się w nim 2500 wydarzeń, które prezentują i stymulują rozwój najciekawszych zjawisk
kultury. W przestrzeniach ZAMKU przenikają się i wzajemnie dopełniają sztuki wizualne, teatr, film,
muzyka i literatura. Instytucja buduje swój program w oparciu o sprawdzone formy wyrazu (m.in.
koncerty, spektakle, wystawy sztuki, spotkania literackie i pokazy filmowe), jak i prowadząc
eksperymenty artystyczne, realizując nowe działania, często o charakterze site-specific.
Poszukiwaniom tym służy także program rezydencji artystycznych.
Istniejące w ramach instytucji Centrum Praktyk Edukacyjnych ma na celu tworzenie i wdrażanie
nowych metod i narzędzi edukacji oraz inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy sferą
kultury i edukacji szkolnej.

Dla CK ZAMEK bardzo ważny jest społeczny kontekst prowadzonej działalności, dlatego kładziemy
nacisk na współpracę z najbliższym otoczeniem, rozwijamy program edukacji miejskiej, w skład
którego wchodzą m.in.: dyskusje o problemach lokalnej społeczności, warsztaty, działania
animacyjne w przestrzeni ulicy Św. Marcin. Program jest swoistym podręcznikiem użytkowania
miasta.

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. +48 61 6465 276
ckzamek.pl