Stowarzyszenie Dbamy o Mamy

Stowarzyszenie Dbamy o Mamy

Stowarzyszenie Dbamy o Mamy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet “Dbamy o Mamy” powstało z inicjatywy Anny
Wawrzyniak-Strzelińskiej (promotorki zdrowia) i Katarzyny Grzymisławskiej (fizjoterapeutki).
Wszystko zaczęło się odćwiczeń dla kobiet w ciąży, które prowadzimy od 2004 roku w różnych
miejscach Poznania. Z czasem coraz wyraźniej widziałyśmy, że aktywność fizyczna w ciąży to
poważny problem epidemiologiczny, i że, aby z nim walczyć, nie możemy działać same. W końcu
wpadłyśmy na pomysł utworzenia stowarzyszenia, a pomogło nam 13 osób o zacięciu
społecznikowskim oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Podczas pisania statutu stowarzyszenia
(zajrzyj do działu “Statut”) wspólnie uświadomiliśmy sobie, że problemem jest nie tylko brak
aktywności ciężarnych i nasz statut został mocno rozbudowany…

ul. Umińskiego 9A/2, 61-517 Poznań
stowarzyszenie@dbamyomamy.org.pl
Tel: +48 661 435 711
stowarzyszenie.dbamyomamy.org.pl
Dbamy o Mamy na Facebooku >>>