Do poznanianek

 Szanowne Panie, drogie Poznanianki!

 

Z okazji 100. rocznicy wywalczenia przez Polki praw wyborczych oraz ustanowienia 2018 Rokiem Praw Kobiet, Miasto Poznań oddaje kobietom stronę internetową ONEPoznan.pl. ONEPoznań przez cały rok będzie służyć jako platforma informacyjna do nagłaśniania i promowania wydarzeń oraz inicjatyw związanych z obchodami 100-lecia praw kobiet w Poznaniu – zarówno o charakterze społecznym, edukacyjnym, jak i kulturalnym.

ONEPoznań ma jednak przede wszystkim pełnić rolę forum, z którego Wy – mieszkanki Poznania – możecie korzystać w sposób aktywny. Zależy nam na tym, by zaistniały na nim różnorodne głosy dzisiejszych kobiet – młodych i starszych, aktywnych i nieaktywnych zawodowo, pełniących różne role społeczne. Oddajemy Wam platformę służącą do przedstawienia i upowszechnienia spojrzenia kobiet na wszystkie ważne dla nich kwestie. Będę tę stronę śledził i zachęcam wszystkich do tego samego po to, aby jeszcze bardziej wsłuchać się w głosy kobiet mówiących o potrzebach, problemach, powodach do dumy i oczekiwaniach. Poznań jest kobietą i cieszę się, że ONEPoznań również może to zaznaczyć. Pragniemy, by Miasto Poznań stało się ambasadorem nowoczesnej myśli o kobiecych sprawach, prawach i działaniach. Chcemy podkreślić rolę kobiet jako obywatelek Poznania, Polski i świata. Korzystajcie z tej platformy, dzielcie się swoimi pomysłami, refleksjami i poglądami! Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne!

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Jacek Jaśkowiak
Jacek Jaśkowiak aktywnie wspiera równouprawnienie płci oraz walkę kobiet o prawo do samostanowienia. Jest inicjatorem działającego w Poznaniu miejskiego programu refundacji zapłodnienia in vitro. Podjął decyzję o stworzeniu w Urzędzie Miasta Poznania stanowiska Pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniom. Przyjął Kartę Różnorodności dla Miasta Poznań, aby promować i rozpowszechniać politykę równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Jako pierwszy prezydent polskiego miasta wziął udział w Marszu Równości, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec społecznych wykluczeń. Angażuje się i konsekwentnie wspiera realizację polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, za co Ogólnopolski Kongres Kobiet, którego pierwszą edycję poza Warszawą zorganizowano właśnie w Poznaniu, uhonorował go Nagrodą Diversity. Wspiera finansowanie z budżetu Miasta zajęć edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałających wykluczeniu w poznańskich szkołach – pierwsze takie rozwiązanie w Polsce.  

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta >>>