Wolne Głosy

 

“Wolne Głosy”: zapraszamy kobiety i organizacje działające na rzecz kobiet, które mają odwagę do dokonywania zmian – w sobie, swoim najbliższym otoczeniu, w swoich społecznościach, w zastanych patriarchalnych systemach, w głowach innych kobiet.

Chcemy żeby powiedziały nam dlaczego to, co robią jest ważne, z jakimi spotykają się przeszkodami i dlaczego nigdy się nie poddają.  

 

 

AGATA STANISZ

Pracuję na uniwersytecie, jestem akademiczką i nauczycielką. Nie ma możliwości, abym nie była uwikłana w relacje władzy i hierarchie charakteryzujące tę instytucję. Nauka, którą uprawiam jest dodatkowo o tyle specyficzna, że w niewyobrażalny sposób ukształtowała, a raczej nadal kształtuje, mój światopogląd, moje bycie w świecie i moje życie prywatne. Nurtem, który ma największy wpływ na moje rozumienie rzeczywistości (i to na jej bardzo różnych poziomach) jest przede wszystkim… 

Czytaj więcej >>>

 

 

PAULINA BANAŚ

Kiedy byłam małą dziewczynką nikt tak za bardzo nie mówił mi, że czegoś nie mogę ze względu na moją płeć. Za to działo się wiele innych rzeczy, które mnie ograniczały. Zainicjowałam więc projekt Dziewczynka Pełna Mocy, żeby kolejne pokolenia dziewczynek dostawały narzędzia do upełnomocnienia od najmłodszych lat.

Co więc mnie ograniczało? (…)

Czytaj więcej >>>

fot. A.Werecha

 

 

OLGA STOBIECKA – ROZMIAREK

Mam wybór. Mogę iść lub nie iść na Wielkopolski Kongres Kobiet. Wybrałam aktywne uczestnictwo w Kongresie. Chcę być sobą tu gdzie żyję. Chcę mieć wpływ na sytuację Poznanianek, Poznaniaków, Wielkopolanek i Wielkopolan. Dlatego idę coś dać od siebie i coś wziąć od innych. To taka społeczna wymiana.

 

Czytaj więcej >>>

SOCJALNY KONGRES KOBIET

Wzięcie udziału w Kongresie dla części z nas nie było łatwe. Ponieważ nasze płace są tak niskie, że nie wystarczają na utrzymanie, to zwykle musimy dorabiać pracą w weekendy. W takich okolicznościach już samo sobotnie spotkanie, podczas którego mogłyśmy swobodnie ze sobą dyskutować, jest pewnego rodzaju sukcesem. Dla części uczestniczek było to nowe doświadczanie. Zwykle nie ma bowiem okazji bądź możliwości, widzieć w jednym miejscu kobiet pracujących w różnych branżach lub walczących o powszechny dostęp do mieszkań.

Czytaj więcej >>>

 

 

JOANNA CIECHANOWSKA – BARNUŚ

Są tu od zawsze, jako matki, żony i kochanki. Stosunkowo od niedawna w życiu publicznym, jako skuteczne, odpowiedzialne i konsekwentne w działaniu osoby. Z prawem głosu od stu lat. Polki, Wielkopolanki, poznanianki. Spotykam je codziennie na mojej drodze. Są bardzo różne.

Czytaj więcej >>>