Herstorie

Herstorie to opowieści pisane z punktu widzenia kobiet, o kobietach. Poniżej przedstawiamy osoby, inicjatywy i instytucje oraz publikacje, które przywracają pamięć o poznańskich kobietach – lokalnych bohaterkach, które przeszły do historii miasta, regionu, historii Polski oraz o bohaterkach domowych – naszych prababkach, ich matkach i ciotkach, których praca i życia zostawiły ślad w Poznaniu i w Wielkopolsce.

Wybitna tancerka, pisarka, pacyfistka i działaczka z Piły
i jedna z najsłynniejszych relacji z wojny, oczami dzieka

– Elfriede Kuhr i jej dziennik

 

W HERSTORIACH pielęgnujemy pamięć o kobietach związanych z Poznaniem, jednak spektrum wybitnych działaczek jest o wiele szersze i obejmuje oczywiście także pozostałe tereny Wielkopolski. Jedną z bohaterek naszego regionu jest Piete Kuhr – pochodząca z Piły pisarka, tancerka, działaczka społeczna i pacyfistka, znana światu jako Jo Mihaly.

Jej dziennik wojenny to obserwacje i refleksje dwunastoletniej niemieckiej dziewczynki, która z perspektywy dziecka opisuje wydarzenia I wojny światowej i ukazuje dramatyczne losy mieszkańców Piły.

Zapraszamy do lektury tekstu, w którym o życiu i działalności Piete Kuhr pisze zasłużona mieszkanka regionu, a zarazem autorka projektu wydania polskiego przekładu dziennika – Wiesława Szczygieł.  

WIĘCEJ >>>

 

re:wers – herstorie w Poznaniu czyli spacer śladami konspiratorek i warsztaty herstoryczne –  więcej o wydarzeniach >>>

Magda Szewciów – pomysłodawczyni re:wers – spacerów i warsztatów herstorcznych, ale i trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo i moderatorka design thinking. O swojej pracy, pasjach i herstoriach opowiada w wywiadzie dla ONEPoznań >>>

 

 

 

Projekt jest realizowany przez CK Zamek i Centrum Praktyk Edukacyjnych przy udziale Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom – Marty Mazurek.

MĄDROŚĆ, ODWAGA I ENTUZJAZM. PIERWSZE UCZONE UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO (1919-1939)

Celem projektu w kontekście dwóch rocznic: 100-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych oraz 100-lecia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jest odnalezienie śladów i materiałów, przypomnienie biografii, udokumentowanie spuścizny oraz zachowanie pamięci o pierwszych badaczkach i uczonych okresu międzywojennego, które współtworzyły Uniwersytet Poznański.

Projekt realizowany jest przez dr Iwona Chmura-Rutkowska i dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, prof. UAM we współpracy z Koło Naukowe Edukacji Równościowej “Emancypacja” działającym przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Pedagogika UAM WSE Poznań Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji konkursu FUND_AKCJA Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz w ramach projektu „Gdy Nauka Jest Kobietą” UAM.
Autorką strony wizualnej i artystycznej projektu jest Anna Krenz.
Materiały archiwalne wykorzystane na plakatach pochodzą ze zbiorów Archiwum PAN Oddział w Poznaniu, Archiwum Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Archiwum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Narodowej, Cyfrowej Biblioteki Polony oraz Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Poznań CYRYL.

Projekt na Facebooku >>>

HERSTORIA 1918/1919 - wystawa

Od 9 listopada do 31 grudnia 2018, na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania zaprezentowania będzie wystawa Katarzyny Dworaczyk “Herstoria 1918/1919”. 

Postaci/ sytuacje/ wydarzenia, które subiektywnie wybrałam dla tego projektu wskazują patriotyczne modele, które reprezentowały kobiety przed i w czasach odzyskania niepodległości. Kobiety szmuglowały broń, brały udział w akcjach zbrojnych, zostawały zsyłane na Sybir, w Sejmie przedstawiały pierwsze ustawy. Tworzyły państwo równoległe, kierowały młodzież na studia, organizowały tajne komplety, stowarzyszenia, pielęgnując ideę wolności.
Migawkowy i jednocześnie faktograficzny sposób pokazania bardzo różnych wydarzeń i postaci, zarówno w czasie, jak i na mapie jest celowy. Wystawa jest uzupełnieniem dla pozostałych wystaw, książek, wydarzeń i filmów, których autorki i autorzy świadomie lub nieświadomie wybierają nie przedstawiać roli kobiet.
Jeśli nie wiedziałaś/ wiedziałeś, to teraz już wiesz.
Katarzyna Dworaczyk

Więcej o wystawie >>>

 

HERSTORIE W KRONICE

Przedruk artykułów Katarzyny Męczyńskiej (Muzeum Narodowe w Poznaniu), dotyczących herstorii poznanianek, które ukazały się w tomach Kroniki Miasta Poznania. 

 

 

Romana Rzepecka, jej córki i gosposia

Katarzyna Męczyńska

Czytaj artykuł >>>

KMP / 2011 / nr. 1 / Poznanianki

 

 

Moje wspomnienia z nauczania w czasie okupacji

Maria Swinarska

Katarzyna Męczyńska

Czytaj artykuł >>>

KMP / 2009 / nr. 3 / Okupacja

 

 

Przy łóżku chorej Marysi w Posener Sanatorium

Katarzyna Męczyńska

Czytaj artykuł >>>

KMP / 2007 / nr. 4 / Szpitale

 

Aptekarska praktykantka.
Apteka Chłapowskich i… Hohenzollernów.
Wazelina nie dla śpiewaczek
Wspomnienia Ireny Kiedrowskiej

Katarzyna Męczyńska

Czytaj artykuł >>>

KMP / 2006 / nr. 1 /Święty Marcin

 

ANASTAZJA   WARNKA
KOCHAJĄCA CIĘ OPIEKUNKA

   1838 –1922

Katarzyna Męczyńska

Czytaj artykuł >>>

KMP / 2001 / nr. 4 / Pensje gimnazja licea

 

 

Warnkówny – zakład główny.  

Wyższa szkoła żeńska Anastazji Warnka 1871-1912

Katarzyna Męczyńska

Czytaj artykuł >>>

KMP / 2001 / nr. 4 / Pensje gimnazja licea

Przedruk artykułu Jarosława Urbańskiego, który ukazał się w 8 numerze “Przeglądu Anarchistycznego” oraz na stronie rozbrat.org  w 2011 roku. 

Początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce

Jarosław Urbański 

Jarosław Urbański jest socjologiem i działaczem społeczno-politycznym, związanym ze środowiskiem poznańskiego Rozbratu i Federacją Anarchistyczną. Działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Autor książek: „Globalizacja a konflikty lokalne” (2002), „Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting i anarchitektura” (2005), „Prekariat i nowa walka klas” (2014).

(Fragment) Wielkopolski ruch kobiecy na początku XX wieku wydają się charakteryzować dwie odrębne tendencje. Jedna, nakazywała działaczkom zachować spójność ruchu, co czasami przybierało postać próby jego organizacyjnej monopolizacji. Z drugiej strony, ruch był podzielony na wiele, często zwalczających się tendencji społeczno-politycznych. Obok nurtu socjalnego i emancypacyjnego w wielkopolskim ruchu kobiecym, istniał także nurt stricte narodowy, którego animatorkami były przeważnie przedstawicielki elit ziemiańskich. Uważały one, że najważniejszym zadaniem ruchu kobiecego jest obrona szeroko rozumianej polskości i praw polityczno-kulturowych Polaków w zaborze pruskim, w tym także obrona wartości katolickich. Tak „skrojony” zakres programowy ruchu nie mógł zadowolić kobiet pracujących, związanych z poznańskim drobnomieszczaństwem i włościaństwem. Wprawdzie i w tym przypadku eksponowano kwestie narodowe i religijne, ale dostrzegano także wagę problematyki pracy i wszechstronnego rozwoju gospodarczego. Czytaj cały artykuł >>>

Entuzjastki pedagogiki i edukacji

KALENDARZ / 2017-2018

 

“Pisać historię kobiet, to przerwać okrywające je milczenie”
Michelle Perrot

“Entuzjastki pedagogiki i edukacji”, to projekt zrealizowany przez Koło Naukowe Edukacji Równościowej “Emancypacja” pod kierownictwem dr Iwony Chmury-Rutkowskiej oraz dr hab. Edyty Głowackiej-Sobiech, prof. UAM – przy wsparciu i życzliwości Dziekan Pedagogika UAM WSE Poznań Poznań Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Więcej o projekcie i karty z kalendarza >>>

Dzikhi Bit / 2018

Poniższe artykuły pochodzą z publikacji
 “Dzikhi Bit. Dziedzictwo, interpretacja, kultura, historia.
Nieregularnik Bramy Poznania i Traktu Królewsko-Cesarskiego“.

Publikacja dostępna jest w formie papierowej w Bramie Poznania.

www.bramapoznania.pl
www.facebook.com/bramapoznania
www.trakt.poznan.pl
www.facebook.com/trakt.poznan

 

BEZ KOMPROMISÓW! JULIA WOYKOWSKA W XIX-WIECZNYM POZNANIU

MICHAŁ KĘPSKI: Dziewiętnastowieczny Poznań kojarzony jest najczęściej z doświadczeniem pracy organicznej, choć był to okres bardzo dynamiczny, w którym znajdujemy wiele intrygujących postaw, dokonań i pomysłów. Jak na tym wielobarwnym tle ówczesnej Wielkopolski sytuuje się postać Julii Woykowskiej?

LUCYNA MARZEC: Julia Woykowska była aktywna w jednym z najgorętszych okresów Poznania, w czasie Wiosny Ludów, bardzo dynamicznym politycznie i społecznie. Jego dynamikę można by rozpisać na (…)

Czytaj dalej >>>

 

CZY BYŁY KOBIETY? O miejscu kobiet w historii.

Anka Gruszka, CTK TRAKT

Przeglądając podręczniki historii, książki, czasopisma i przewodniki turystyczne, można odnieść wrażenie, że w przeszłości świat zaludniali głównie mężczyźni. Mężczyźni dzierżyli władzę, mężczyźni prowadzili wojny, mężczyźni doprowadzali do ich końca i pokoju, ale też tylko oni w wojnach brali udział. Rozwój przemysłowy i ekonomiczny, ale też najważniejsze (o ile nie wszystkie!) odkrycia to zasługa mężczyzn.

Czytaj dalej >>>

ŚRÓDCZANKI

Mikołaj Pukianiec, CTK TRAKT

Śródecka historia kobiet wciąż czeka na swoje odkrycie. W ostatnich latach wiele pisało się o dziejach Śródki, lecz wciąż brakuje zwrócenia uwagi na rolę, jaką w przeszłości odgrywały kobiety. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, choć największym wyzwaniem dla badaczy jest bark źródeł w pełni oddający zaangażowanie kobiet w życie codzienne miasteczka, a następnie dzielnicy Poznania.

Czytaj dalej >>>

Bloomerki – damskie reformy, symbol wolności, grupa rekonstrukcji herstorycznej?

Więcej w wywiadzie z Katarzyną Walą >>>

Zdjęcie: Collection Jules Beau. Photographie sportive] : T. 4. Années 1896 et 1897 / Jules Beau : F. 15v. Marie Tual;

Poznański Szlak Kobiet

– premiera nowej ścieżki zwiedzania Traktu Królewsko-Cesarskiego.

Od 7 kwietnia zwiedzać będzie można Poznań szlakiem kobiet. O tym jak projekt powstał i dlaczego jest tak bardzo potrzebny w Poznaniu rozmawiamy z Michałem Hirschem, Marcinem Słomińskim z CTK Trakt.

Więcej >>>

O poznaniankach napisano niewiele, one same czasem sięgały po pióro, by uwiecznić wspomnienia, nie tylko osobiste ale i te dotyczące historii i miasta. Herstorie poznanianek – bohaterek, dzielnych wojowniczek, wpływowych żon czy pracowitych matek i mieszczanek pozwalają przyjrzeć się życiu kobiet, które walczyły o swoje prawa i swoją wolność.

Publikacje o poznaniankach >>>