Fundacja Jak Malowana

Fundacja Jak Malowana

Fundacja Jak Malowana

Fundacja Jak Malowana zrzesza grupę osób zawodowo zajmujących się kulturą, sztuką i edukacją.
Działamy na terenie Poznania i Wrocławia. Za cele statutowe wyznaczyliśmy sobie m.in.:
podnoszenie jakości życia poprzez promocję i upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki,
zapobieganie marginalizacji społecznej i kulturowej, inkubację nowych zjawisk w sztuce i kulturze,
promowanie młodych artystów oraz twórczości osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałanie
patologiom społecznym poprzez arteterapię.

jakmalowana.pl