Stowarzyszenie Jeden Świat

Stowarzyszenie Jeden Świat

STOWARZYSZENIE JEDEN ŚWIAT

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem
międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI).
Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi poprzez
międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne.
Wierzymy, że wszyscy ludzie mogą żyć razem w atmosferze wzajemnego zrozumienia i rozwiązywać
konflikty bez uciekania się do przemocy.

ul. Prusa 16a/15
60-820 Poznań
Telefon: (61) 84-84-336
www.jedenswiat.org.pl
Jeden Świat na Facebooku >>>
Jeden Świat na Instagramie >>>