Klub Kobiet Przedsiebiorczych

Klub Kobiet Przedsiebiorczych

KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH

Klub Kobiet Przedsiębiorczych to idea cyklicznych spotkań kobiet biznesu. Służy
przedsiębiorczyniom, ale i kobietom na managerskich i kierowniczych stanowiskach różnych branż.
Klub ma na celu zarówno wymianę kontaktów, jak i szkolenie prowadzone przez
wykwalifikowanych gości. Ideą Klubu jest wspieranie przedsiębiorczości na każdej płaszczyźnie:
kreowania wzorców, przekazywania wiedzy i inspiracji, networkingu.

Ul. Gołębia 3 / 4, 61-834 Poznań
E-mail: klubkp@klubkp.pl
Telefon: +48 507 149 142
http://www.klubkp.pl/o-klubie/