Wielkopolski Kongres Kobiet

Wielkopolski Kongres Kobiet

Wielkopolski Kongres Kobiet

Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje
pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków
zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o
różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z
żadną partią polityczną.

Wielkopolski Kongres Kobiet na Facebooku

Kongres Kobiet