Liczymy: stypendia dla młodych badaczy i badaczek

Liczymy!

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca przyznała stypendia naukowe 12 młodym poznańskim naukowcom (do 30 roku życia), którzy pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Laureaci i laureatki otrzymają po 5 tys. zł stypendium.

Tegoroczne stypendystki i stypendyści: Piotr Alexandrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piotr Celichowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Krzysztof Ciomek (Politechnika Poznańska), Tomasz Cłapa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Krzysztof Dudka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Paweł Jeżowski (Politechnika Poznańska), Maciej Majka (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu), Anetta Płatek (Politechnika Poznańska), Krzysztof Ptaszyński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN), Wojciech Smułek (Politechnika Poznańska), Anna Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Krzysztof Wójcik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN).

Na 12 stypendiów – tylko dwa przypadają kobietom. To zdecydowanie za mało. Czy to możliwe, że tak mało kobiet zajmuje się nauką i zasługuje na stypendium naukowe?

Laureatem XXVIII Nagrody Naukowej Miasta Poznania został literaturoznawca, poeta, prozaik, tłumacz i eseista – prof. Edward Balcerzan, którego kandydaturę zgłosił poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Stypendystkom i stypendystom serdecznie gratulujemy!