Laboratorium Innowacji Społecznych

Laboratorium Innowacji Społecznych

Głównym celem projektu jest ułatwienie 160 studentom i studentkom dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażanie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
pok. 159
tel. 61 829 65 23
eliza.nowicka@amu.edu.pl