Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania
realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych przez MOPR działań jest
umożliwienie mieszkańcom Miasta Poznania przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań,
tel. 61 860-99-00, 61 860-99-01
filia Grunwald
ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
Telefon: 61 878-48-73
filia Jeżyce
ul. Długosza 18a, 60-558 Poznań
Telefon: 61 843-08-86, 61 847-32-12
filia Nowe Miasto
Os. Piastowskie 81, 61-169 Poznań
Telefon: 61 872 36 00, 61 872 36 01, 61 872 36 02, 61 872 36 11
filia Piątkowo
Osiedle Łokietka 104, 60-688 Poznań
Telefon: 61 824 02 01, 61 824 02 07
filia Stare Miasto
ul. Ratajczaka 5/7, 60-813 Poznań
Telefon: 61 850 36 17, 61 851 64 59
filia Wilda
ul. Opolska 58, 61-405 Poznań
Telefon: 61 830 49 11, 61 830 49 22

mopr.poznan.pl
MOPR na Facebooku >>>