#MamyGłos

#MamyGłos

#MamyGłos

#MamyGłos to fundacja 6 dziewczyn, która promuje prawa kobiet, historię kobiet i silne wzorce
kobiece wśród nastolatek. Chcemy, by każda dziewczyna w Polsce była bezpieczna w domu, w
szkole, na ulicy i we własnej skórze. Wraz z 30 aktywist(k)ami działamy w kilku miastach w Polsce,
organizując warsztaty aktywizmu, ciałopozytywności i samoobrony, udzielając porad
psychologicznych i prowadząc różne kampanie.

kontakt@mamyglos.com
mamyglos.com