“Trywializacja feminizmu” | Olivia Kłusek | 2018

“Trywializacja feminizmu. Pop-feminizm, latte-feminizm i girl power w kobiecej prasie ilustrowanej segmentu luksusowego”,
Autorka: Olivia Kłusek

Przedmiotem pracy jest problematyka trywializacji pojęcia feminizmu w mediach, a konkretnie w segmencie kobiecej prasy luksusowej. Punktem wyjścia poczynionych rozważań jest zjawisko negocjowania znaczenia feminizmu w mediach. Opisano przejawy postfeministycznego dyskursu w postaciach latte-feminizmu, pop-feminizmu i girl power oraz związki pomiędzy nimi a konkretnym tytułem prasowym (“Twój Styl”, “Wysokie Obcasy”, “Wysokie Obcasy Extra” i “Cosmopolitan”). Ponadto opracowano oryginalne, autorskie definicje form postfeminizmu, dotychczas niespotykane w pracach naukowych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, styczeń 2018
Cena: 24,49 zł

Empik >>>