Kampanie

 

Pod koniec 2017 roku Rada Miasta przyjęła stanowisko, w którym zadeklarowała, że w 2018 roku – Roku Praw Kobiet – poznańskim ulicom i skwerom nadawane będą nazwy nawiązujące do postaci kobiet. W Poznaniu bowiem jako patroni ulic przeważają mężczyźni. Kobiety stanowią jedynie 9 proc.

Skwer imienia Ireny Sendlerowej

Dwa dni przed rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskiem, na sesji 17 kwietnia 2018 r., Rada Miasta Poznania uczciła pamięć Ireny Sendlerowej przyjmując uchwałę o nadaniu skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Stawnej, Małe Garbary i Garbary, imienia Ireny Sendlerowej. Wniosek o nadanie nazwy złożony przez radnego Tomasza Wierzbickiego pozytywnie zaopiniowała Gmina Żydowska w Poznaniu, Rada Osiedla Stare Miasto oraz Komisja Kultury i Nauki.

Irena Sendlerowa była kobietą niezwykle odważną, narażając własne życie uratowała z warszawskiego getta ponad 2,5 tys. żydowskich dzieci. Została uhonorowana m. in.: medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata w 1965 r., Orderem Orła Białego w 2003 r. oraz Orderem Uśmiechu w 2007 r. W latach 2007 i 2008 jej kandydatura została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

Irena Sendlerowa

KOBIETA Z ENERGIĄ

“Kobieta z energią” to przedsięwzięcie, które ma wzmocnić kobiety i ich kompetencje liderskie. Kierowane jest do poznańskich nauczycielek, bibliotekarek, kobiet 50+ oraz seniorek. Projekt wspiera pomysły, które promują aktywizację społeczną, samorządową i biznesową kobiet. Oficjalnie rozpocznie się 23 marca w CK Zamek w Poznaniu – tego dnia odbędzie się panel dyskusyjny pod hasłem “Moc kobiet”. W czasie całodniowego spotkania  jego uczestniczki będą rozmawiać o społecznej, samorządowej i przedsiębiorczej aktywności kobiet oraz o przywództwie kobiet, wezmą również udział w dwóch warsztatach. Projekt objęty jest honorowym patronatem Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania.

– Urząd Miasta Poznania w 2016 roku przyjął Kartę Różnorodności, jej sygnatariuszem jest również spółka Veolia Energia Polska – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – To dobra baza do skutecznej współpracy. Miasto Poznań konsekwentnie wspiera swoje mieszkanki. Właśnie u nas odbył się IX Ogólnopolski Kongres Kobiet, którego jednym z efektów jest właśnie projekt “Kobieta z Energią”. Ta propozycja nie tylko ma wzmocnić kobiety, ale równocześnie ciekawie łączy biznes z odpowiedzialnością społeczną.

Po panelu dyskusyjnym w Zamku odbędą się warsztaty dotyczące edukacji równościowej, współpracy i solidarności, a także ekologii i przełamywania stereotypów. Wśród prowadzących dyskusje i warsztaty będą m.in.: Dorota Warakomska i Ewa Sufin-Jacqemart oraz inne związane z Kongresem ekspertki. Organizatorki zapewniają dobrą energię.

– To kobiety, energia kobiet zmieni świat! Jestem tego pewna, zwłaszcza znając poznanianki! – nie ma wątpliwości Dorota Warakomska, prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Podczas zjazdu ogłoszony zostanie konkurs na minigranty społeczne, które dotyczą aktywizacji społeczności lokalnych, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechnienia zagadnień dotyczących równości, w tym równości płci. Nagrodą dla trzech zwycięskich projektów będzie finansowe wsparcie grantu w wysokości 5 tys. zł.

– Cieszę się, że autorki najlepszych pomysłów uzyskają finansowanie na ich realizację – mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom. – Ten projekt to również kolejna okazja do nawiązywania kontaktów przez aktywne kobiety, które mogą skutkować współpracą przy kolejnych przedsięwzięciach.

– Fundacja Veolia Polska w swoich działaniach przykłada dużą wagę do dialogu społecznego, a co za tym idzie, promuje współpracę międzysektorową – podkreśla Izabela Rakuć-Kochaniak, członkini zarządu Fundacji Veolia Polska. – Wsparcie lokalnych liderek i liderów jest tego naturalną konsekwencją. Dlatego też “Kobieta z energią” – projekt, który połączył biznes, organizację pozarządową i administrację lokalną, to projekt szczególnie dla nas ważny. W sposób kompleksowy podchodzi bowiem do wzmacniania środowisk lokalnych, w tym grupy tak istotnej dla ich rozwoju, jaką są kobiety. Jesteśmy zaszczyceni, że Urząd Miasta Poznania zdecydował się być partnerem aktywnie wspierającym nasz projekt.

Do udziału w projekcie można się zgłosić pod adresem: https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/kobieta_z_energia_

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach: www.kongreskobiet.pl oraz www.fundacja.veolia.pl.

Zwycięskie projekty:

Małgorzata Prosińska-Bryła – projekt Energia solidarności. Dziewczynki – kobietom, Kobiety – dziewczynkom;

Katarzyna Mikielewicz – projekt Rowerowy Poznań;

Hanna Czekanowicz – projekt Ekoludy w Głuszynie.

GRATULUJEMY!