Organizacje

Organizacje i inicjatywy kobiece* i / lub wspierające kobiety* w Poznaniu

Fundacja Akceptacja
ul. Szyperska 11A/25
61-754 Poznań
telefon: +48/667 863 841
kontakt@akceptacja.org.pl
akceptacja.org.pl
Fundacja Akceptacja na Facebooku >>>

Fundacja Akceptacja

Bliskie są nam sprawy kobiet, gdyż będąc kobietami, właśnie świat kobiet jest nam njabliższy. Nasza fundacja wspierania osoby tra żółciowe do edukuje w zakresie transpłciowości. Specyfika tematu powoduje, że kobiety są stale obecne w naszym obszarze działania, i to zarówno te, które wkraczają w świat męski borykając się z ograniczeniami wynikającymi z ich kobiecej biologii i socjalizacji, jak i przeciwnie, kobiety, które uczą się, jak być kobietami mając doświadczenia męskiej socjalizacji. Nie jesteśmy obojętne także na osoby, które wykraczają poza granice płci nie chcąc jednoznacznie się określać, jednak zawsze gdzieś tam w pewnym stopniu doświadczenie kobiety jest obecne.
Drugim obszarem naszych działań jest podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Staramy się docierać wszędzie tam z naszą ofertą pomocy, gdzie zagrożenia te są wpisane w codzienność, tak, jak w przypadku chociażby osób dotkniętych bezdomnością czy różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Pragniemy także, by z naszej oferty korzystali wolontariusze i społecznicy, którzy poświęcają swój wolny czas na pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. W ten sposób nie tylko chcemy podnosić kompetencje tych ludzi zależy także wspierać w codziennej ciężkiej pracy zespoły ratownictwa medycznego.
Naszym marzeniem jest, by każdy mieszkaniec miasta i okolic wiedział, jaką powinien się zachować, gdy stanie się świadkiem nagłego zdarzenia i żeby nie bał się podjąć akcji ratunkowej.
Staramy się być aktywne, staramy się mieć wpływ na to, co dzieje się w w w naszym mieście, chcemy, by nasz głos był słyszany a my same widoczne. Osoby transpłciowe, a zwłaszcza trans kobiety są ciągle jedna z najbardziej stygmatyzowanych grup mniejszościowych, dlatego każdemu naszemu działaniu przyświeca cel, jakim jest budowanie pozytywnych relacji i tworzenie pozytywnego obrazu nas, osób transpłciowych.

Federacja Stowarzyszeń “Amazonki”

Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI to organizacja zrzeszająca 25 tysięcy kobiet po leczeniu raka
piersi. Misją naszej organizacji jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi, tj.
tworzenie warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegu, wzajemnemu
wsparciu kobiet, pomocy i samopomocy, a także organizowanie szkoleń dla wolontariuszek
(zwanych ochotniczkami) oraz dla rehabilitantów i psychologów pracujących z amazonkami.
Organizujemy także akcje profilaktyczne oraz edukacyjne w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
raka piersi.

ul. Piastowska 38
61-556 Poznań
telefon: 61 8333 665
www.amazonkifederacja.pl
Poznańskie Amazonki na Facebooku >>>
Federacja Amazonki na Facebooku >>>

Galeria Miejska Arsenał

Galeria Miejska Arsenał jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd
Miasta Poznania. Organizujemy wystawy, wydarzenia, prowadzimy działalność wydawniczą,
rozwijamy program edukacyjny oraz kontynuujemy zakupy do kolekcji galerii. Jako instytucja
publiczna interesujemy się kontekstami politycznymi, społecznymi i ekologicznymi, w których
jesteśmy usytuowani.
Naszym celem jest tworzenie miejsca, w którym możliwa jest debata na każdy temat. Używając
sztuki jako argumentu, zabieramy głos w aktualnych dyskursach oraz wskazujemy na nowe, jeszcze
niewyartykułowane sposoby uczestnictwa w świecie — świecie, który współkształtujemy i za który
bierzemy odpowiedzialność.

Stary Rynek 6
61-772 Poznań
tel. +48 61 852 95 02
fax +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl
www.arsenal.art.pl

 

Babiląd

Babiląd Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet, powstał z myślą o kobietach i dla kobiet. Dla kobiet,
które pragną czerpać siłę ze swej kobiecości, pragną szukać i nie zadowalają się łatwymi
odpowiedziami. Wiedzą bowiem, że życie to ciągła wędrówka, ciągłe poszukiwanie, ciągły rozwój.
Babiląd powstał dla wszystkich kobiet, bo przecież w każdej z nas drzemie twórczy pierwiastek,
który pozwala nam ruszyć z miejsca, odkrywać w sobie nowe pasję i energię, by je realizować.
Czasem, w codziennej krzątaninie, zapominamy o jego istnieniu. Czasem potrzebujemy impulsu z
zewnątrz, by móc go w sobie obudzić. Dlatego powstał Babiląd – miejsce spotkań dla kobiet, które
pragną się rozwijać, wzajemnie inspirować oraz wspierać.

os.B.Chrobrego 21/39
60- 681 Poznań
www.babilad.pl
www.babitarg.com
Babiląd na Facebooku >>>

 

Fundacja Bezlik

Edukacja obywatelska i międzykulturowa:
Chcemy pracować z młodymi ludźmi w obszarze kształcenia obywatelskiego oraz promować równouprawnienie, kształtować wartości, postawy i zachowania pełne tolerancji. Założenie to obejmuje m. in. naukę o szacunku i wzajemnym zrozumieniu, odpowiedzialności społecznej i moralnej oraz rozwoju ducha solidarności z innymi. Poprzez nasze działania chcemy zachęcić młodzież również do aktywnego udziału i zaangażowania w życie społeczności lokalnej – danie możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, wartości i postaw.

Fundacja Bezlik została założona w Poznaniu 10.04.2017 roku przez Birgit Weidemann, prezeskę stowarzyszenia HochDrei i członkinię niemieckiego stowarzyszenia wspierającego Mikuszewo, oraz Krzysztofa Hajdera, aktywnego członka MDSM Mikuszewo.

Fundacja Bezlik
tel. +48 504 73 41 42
Email: info@bezlik.org
www.bezlik.org

 

Brama Poznania ICHOT

Brama Poznania to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy
nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z
narracją o początkach Państwa Polskiego – wspólnoty, której kolebką jest Ostrów Tumski.
Turystyczna aktywizacja wyspy i jej otoczenia jest ponadto jednym z pierwszych działań
zmierzających do przekształcenia tego obszaru w tzw. ekomuzeum.
Brama Poznania poza swoją działalnością historyczną jest również miejscem wielu inicjatyw i
wydarzeń o charakterze społecznym i kulturowym, w tym wydarzeń wspierających działania na
rzecz obrony praw kobiet.

Brama Poznania ICHOT
Budynek Główny
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
tel.: 61 647 7634, faks: 61 647 7638
bramapoznania.pl

 

Centrum Kultury Zamek
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. +48 61 6465 276
ckzamek.pl

Centrum Kultury Zamek

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu to jedna z największych instytucji kultury w kraju. Każdego
roku odbywa się w nim 2500 wydarzeń, które prezentują i stymulują rozwój najciekawszych zjawisk
kultury. W przestrzeniach ZAMKU przenikają się i wzajemnie dopełniają sztuki wizualne, teatr, film,
muzyka i literatura. Instytucja buduje swój program w oparciu o sprawdzone formy wyrazu (m.in.
koncerty, spektakle, wystawy sztuki, spotkania literackie i pokazy filmowe), jak i prowadząc
eksperymenty artystyczne, realizując nowe działania, często o charakterze site-specific.
Poszukiwaniom tym służy także program rezydencji artystycznych.
Istniejące w ramach instytucji Centrum Praktyk Edukacyjnych ma na celu tworzenie i wdrażanie
nowych metod i narzędzi edukacji oraz inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy sferą
kultury i edukacji szkolnej.

Dla CK ZAMEK bardzo ważny jest społeczny kontekst prowadzonej działalności, dlatego kładziemy
nacisk na współpracę z najbliższym otoczeniem, rozwijamy program edukacji miejskiej, w skład
którego wchodzą m.in.: dyskusje o problemach lokalnej społeczności, warsztaty, działania
animacyjne w przestrzeni ulicy Św. Marcin. Program jest swoistym podręcznikiem użytkowania
miasta.

 

Stowarzyszenie Dbamy o Mamy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet “Dbamy o Mamy” powstało z inicjatywy Anny
Wawrzyniak-Strzelińskiej (promotorki zdrowia) i Katarzyny Grzymisławskiej (fizjoterapeutki).
Wszystko zaczęło się odćwiczeń dla kobiet w ciąży, które prowadzimy od 2004 roku w różnych
miejscach Poznania. Z czasem coraz wyraźniej widziałyśmy, że aktywność fizyczna w ciąży to
poważny problem epidemiologiczny, i że, aby z nim walczyć, nie możemy działać same. W końcu
wpadłyśmy na pomysł utworzenia stowarzyszenia, a pomogło nam 13 osób o zacięciu
społecznikowskim oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Podczas pisania statutu stowarzyszenia
(zajrzyj do działu “Statut”) wspólnie uświadomiliśmy sobie, że problemem jest nie tylko brak
aktywności ciężarnych i nasz statut został mocno rozbudowany…

ul. Umińskiego 9A/2, 61-517 Poznań
stowarzyszenie@dbamyomamy.org.pl
Tel: +48 661 435 711
stowarzyszenie.dbamyomamy.org.pl
Dbamy o Mamy na Facebooku >>>

 

Biblioteka Dom Bajek

Dom Bajek to inicjatywa powstała z myślą o pięknych książkach i opowieściach. Nie tylko tych dla
dzieci, choć głównie dla nich.
Naszą specjalnością jest twórcza zabawa z piękną książką. Stawiamy sobie za cel promocję
czytelnictwa w najlepszym wydaniu – wybieramy książki, których wartościową treść uzupełnia
ilustracja na wysokim poziomie artystycznym. Szukamy perełek wydawnictw dużych i małych,
znanych i mniej znanych, także klasyki w nowym wydaniu.

dom.bajek.poznan@gmail.com
www.dombajek.pl

 

Fundacja Jak Malowana

Fundacja Jak Malowana zrzesza grupę osób zawodowo zajmujących się kulturą, sztuką i edukacją.
Działamy na terenie Poznania i Wrocławia. Za cele statutowe wyznaczyliśmy sobie m.in.:
podnoszenie jakości życia poprzez promocję i upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki,
zapobieganie marginalizacji społecznej i kulturowej, inkubację nowych zjawisk w sztuce i kulturze,
promowanie młodych artystów oraz twórczości osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałanie
patologiom społecznym poprzez arteterapię.

Jednym z wiodących projektów fundacji jest Galeria Jak – przestrzeń wystawiennicza położona przy ulicy Święty Marcin 37, gdzie prezentujemy i promujemy sztukę współczesną, w oryginalny sposób wykorzystującą tradycyjne techniki artystyczne. Galeria Jak przyczynia się do integracji lokalnej społeczności organizując otwarte dla wszystkich nieodpłatne warsztaty, wystawy, koncerty i spotkania.

jakmalowana.pl

Wielkie Artystki na Facebooku: www.facebook.com/wielkieartystki/

STOWARZYSZENIE JEDEN ŚWIAT

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem
międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI).
Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi poprzez
międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne.
Wierzymy, że wszyscy ludzie mogą żyć razem w atmosferze wzajemnego zrozumienia i rozwiązywać
konflikty bez uciekania się do przemocy.

ul. Prusa 16a/15
60-820 Poznań
Telefon: (61) 84-84-336
www.jedenswiat.org.pl
Jeden Świat na Facebooku >>>
Jeden Świat na Instagramie >>>

 

KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH

Klub Kobiet Przedsiębiorczych to idea cyklicznych spotkań kobiet biznesu. Służy
przedsiębiorczyniom, ale i kobietom na managerskich i kierowniczych stanowiskach różnych branż.
Klub ma na celu zarówno wymianę kontaktów, jak i szkolenie prowadzone przez
wykwalifikowanych gości. Ideą Klubu jest wspieranie przedsiębiorczości na każdej płaszczyźnie:
kreowania wzorców, przekazywania wiedzy i inspiracji, networkingu.

Ul. Gołębia 3 / 4, 61-834 Poznań
E-mail: klubkp@klubkp.pl
Telefon: +48 507 149 142
http://www.klubkp.pl/o-klubie/

Laboratorium Innowacji Społecznych

Głównym celem projektu jest ułatwienie 160 studentom i studentkom dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażanie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
pok. 159
tel. 61 829 65 23
eliza.nowicka@amu.edu.pl

 

Lokal Świetlica

LOKAL – Świetlica Osiedlowa to ośrodek kulturalny, który oferuje szeroką gamę warsztatów i zajęć
dla młodzieży, dzieci, rodzin i seniorów. Inicjatywa społeczna organizująca zajęcia edukacyjne i
rozrywkowe. LOKAL angażuje się również w wydarzenia wspierające równość, akceptację i prawa
kobiet.

ul. Murawa 37a
Poznań
fundacja@art-on.pl

LOKAL na Facebooku >>>

 

#MamyGłos

#MamyGłos to fundacja 6 dziewczyn, która promuje prawa kobiet, historię kobiet i silne wzorce
kobiece wśród nastolatek. Chcemy, by każda dziewczyna w Polsce była bezpieczna w domu, w
szkole, na ulicy i we własnej skórze. Wraz z 30 aktywist(k)ami działamy w kilku miastach w Polsce,
organizując warsztaty aktywizmu, ciałopozytywności i samoobrony, udzielając porad
psychologicznych i prowadząc różne kampanie.

kontakt@mamyglos.com
mamyglos.com

 

Manifa Poznań

Inicjatywa Manifa Poznań to nieformalna grupa osób, które organizują poznańską Manifę –
feministyczną uliczną imprezę mającą na celu zwrócenie uwagi na sytuację kobiet w Polsce.
manifapoznan@gmail.com

www.facebook.com/ManifaPoznan/

Fundacja Matecznik

Misją Fundacji Matecznik jest udzielanie wsparcia rodzinom i kobietom, zwłaszcza w okresie okołoporodowym, celem poprawy jakości porodu i rodzicielstwa. Najważniejszymi celami fundacji są:
1. Działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, dzieci, a w szczególności kobiet w ciąży, planujących macierzyństwo lub będących matkami.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziców, opiekunów, dzieci oraz profesjonalistów pracujących z rodzinami i z kobietami w okresie okołoporodowym (w tym prowadzenie szkoły rodzenia).
3. Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji w opiece nad dziećmi.
4. Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.
5. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta.
6. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
7. Ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych, zwłaszcza promocja karmienia piersią.

fundacjamatecznik.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania
realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych przez MOPR działań jest
umożliwienie mieszkańcom Miasta Poznania przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań,
tel. 61 860-99-00, 61 860-99-01
filia Grunwald | ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
Telefon: 61 878-48-73
filia Jeżyce | ul. Długosza 18a, 60-558 Poznań
Telefon: 61 843-08-86, 61 847-32-12
filia Nowe Miasto | Os. Piastowskie 81, 61-169 Poznań
Telefon: 61 872 36 00, 61 872 36 01, 61 872 36 02, 61 872 36 11
filia Piątkowo | Osiedle Łokietka 104, 60-688 Poznań
Telefon: 61 824 02 01, 61 824 02 07
filia Stare Miasto | ul. Ratajczaka 5/7, 60-813 Poznań
Telefon: 61 850 36 17, 61 851 64 59
filia Wilda 
 ul. Opolska 58, 61-405 Poznań
Telefon: 61 830 49 11, 61 830 49 22

mopr.poznan.pl
MOPR na Facebooku >>>

MIESZKANIE PRACOWNIA KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY

Kazimiera Iłłakowiczówna mieszkała w Poznaniu przez ponad 35 lat, zajmując jeden pokój we wspólnym mieszkaniu przy ul. Gajowej 4. W pierwszą rocznicę śmierci poetki, 16 lutego 1984 r., otwarto tam Mieszkanie-Pracownię Kazimiery Iłłakowiczówny. Na swoim miejscu pozostały meble, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy – brakuje tylko ich właścicielki. W gablotach znajdują się m.in. fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oxfordzie, pierwsze wydanie Ikarowych lotów z 1911 r. – debiutu książkowego Iłłakowiczówny, emblematy siostry miłosierdzia  z czasów I wojny światowej oraz fotografie i fotokopie dokumentów z czasów jej pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Nie zabrakło także fotokopii fragmentów przemówień i listów poetki, pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza. Zbiór uzupełnia doktorat honoris causa UAM oraz medale i odznaczenia przyznane za twórczość literacką. Ekspozycja w korytarzu prezentuje większość publikacji poetki oraz jej liczne przekłady m.in. E. Dickinson, J.W. Goethego, H. Heinego, F. Dürrenmatta, L. Tołstoja.

ul. Gajowa 4/8
60-815 Poznań

tel. 61 847 36 45
email: illa@bracz.edu.pl

Godziny otwarcia od 1 września do 31 grudnia 2018 r.:

w środy 10.00-12.00
w czwartki 16.00-18.0

 

Fundacja POMIĘDZY

Fundacja POMIĘDZY realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów, oraz wszelkich wydarzeń związanych z wymianą i upowszechnianiem wiedzy i umiejętności zarówno z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności społecznych jak i z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii, nowoczesnych technologii, medycyny i ochrony zdrowia, ochrony naturalnego środowiska, prawa, sztuki, historii, filozofii, etyki, pedagogiki, najnowszych odkryć naukowych i możliwości ich wykorzystania.

http://pomiedzy.org/

Siedziba Fundacji POMIĘDZY:
ul. Kościerzyńska 7, 60-446 Poznań

Zarząd:
fundacja@pomiedzy.org
Katarzyna Stróżyńska – Prezes Zarządu – kstrozynska@pomiedzy.org, tel. +48 602 719 603
Anna Cichocka-Majchrzak – Wiceprezes Zarządu – tel. +48 61 649 14 81
Tomasz Ludwichowski – Wiceprezes Zarządu – tel. +48 71 398 09 73
Opieka prawna: Kancelaria Piszcz i Wspólnicy mec. Edyta Hajtka.

Poznańskie Centrum Mediacji

Poznańskie Centrum Mediacji prowadzi nieodpłatne działania na rzecz poznaniaków: – codzienne dyżury poradnicze mediatorów: poniedziałek, środa, piątek 9.00-10.30 wtorek, czwartek 16.00-17.30 – nieodpłatne mediacje można do nas przyjść: ul. Sienkiewicza 22/6 , Poznań, zadzwonić: 578 897 388 lub 509 955 925 , napisać: mediacjecentrum@gmail.com

mediacjecentrum.poznan.pl >>>

Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA

WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, TEATR

Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA to unikatowy projekt, którego osią i głównym zadaniem jest tworzenie regularnej sceny dla teatrów i artystów niezależnych. Ideą leżącą u podstaw przedsięwzięcia była konsolidacja poznańskiego offu – spotkanie różnorodnych (czasem sprzecznych) modeli pracy, wizji praktyk artystycznych, warsztatów, estetyk oraz pomysłów na rolę teatru.

SCENA ROBOCZA | Centrum Rezydencji Teatralnej
ul. Grunwaldzka 22
60-785 Poznań
tel. 795 577 022
e-mail:
biuro@scenarobocza.pl / bilety@scenarobocza.pl / pr@scenarobocza.pl / finanse@scenarobocza.pl

www.scenarobocza.pl

 

 

Kłirowy Klub Sportowy SKUCHA

Kłirowy Klub Sportowy SKUCHA powstał ze względu na przemyślenia i doświadczenia dyskryminacji i opresji, które tak często mają miejsce na rozmaitych zajęciach ruchowych czy sportowych, gdzie prowadzący pozwalają sobie na seksistowskie uwagi, gdzie panuje heteronorma, cisnorma, maczyzm i założenie, że wszyscy i wszystkie dążymy do jednego ideału ciała.

Celem SKUCHY jest organizacja wydarzeń i zajęć sportowo-ruchowych i okołosportowych, a przyświeca nam idea bezpieczniejszej przestrzeni i body-positive.
Postaramy się odpowiedzieć na to, czego potrzebujecie podczas zajęć, aby czuć się komfortowo i bezpiecznie, nauczymy się wspólnie rozpoznawać jakie zachowania są dla was opresyjne i jak na nie reagować, zmieniać je lub z nich wychodzić.

Chcemy także, aby osoby uczestniczące w zajęciach nie były oceniane ze względu na swój wygląd i decyzje dotyczące swojego ciała. Nie będziemy wspierać żadnego ideału ciała ani narzucać drogi, którą należy do niego dochodzić. W związku z tym postaramy się, aby dyscypliny i poruszane tematy były różnorodne.

https://www.facebook.com/kksskucha/

 

Fundacja Smarkateria

Misją Fundacji Smarkateria jest działalność na rzecz upowszechnienia modelu
aktywnego rodzicielstwa opartego na partnerstwie, uwzględniającego równe prawa
kobiet i mężczyzn oraz promowanie udziału rodziców małych dzieci w przestrzeni
publicznej. Wspieramy rodziców w powrocie na rynek pracy po narodzinach dzieci.
Działamy na rzecz likwidacji dyskryminacji matek na rynku pracy, w życiu społecznym i
kulturalnym. Posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego, działającego przede
wszystkim w obszarze zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy.

ul. Mickiewicza 27/8, 60-834 Poznań
+48 720 820 424
biuro@smarkateria.pl
www.smarkateria.pl

GRUPA STONEWALL

Stowarzyszenie Grupa Stonewall jest jedyną w Wielkopolsce sformalizowaną organizacją
skupiającą osoby LGBT+ (lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i in.). Stanowi ponad
stuosobowy zespół, współpracuje z organizacjami z Polski oraz zagranicy. Co roku organizuje
Poznań Pride Week, największe poza warszawską Paradą Równości wydarzenie skierowane do osób
LGBT+ i sojuszniczych.
Grupa Stonewall działa od 2015 roku, zajmuje się edukacją, pomocą, kulturą i integracją.
Działa poprzez:
– Budowanie przyjaznego środowiska integrującego osoby LGBT+ i wszystkie osoby
sojusznicze.
– Rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy.
– Nagłaśnianie istotnych kwestii i dostarczanie sprawdzonych informacji.
– Niesienie pomocy prawnej oraz psychologicznej; Otaczanie wsparciem osób LGBT+ oraz ich
bliskich.

ul. Jackowskiego 17/6, 60-509 Poznań
Telefon 739 039 687
kontakt@grupa-stonewall.pl
grupa-stonewall.pl

 

Teatr Ósmego Dnia

Więcej niż teatr – tytuł książki Aldony Jawłowskiej z 1988 roku określał zjawisko oscylujące na
pograniczu działalności społecznej i artystycznej. To więcej niż ruch i więcej niż teatr – pisała
autorka o grupach studenckich lat 70. XX wieku, w tym również o Teatrze Ósmego Dnia, który
wskazane przez Jawłowską pogranicze eksploruje do dzisiaj.
Historia Teatru Ósmego Dnia sięga 1964 roku, ale jego początkowa formuła odbiegała od tego,
czym później zapisał się na trwałe w historii teatru polskiego. Powstał na poznańskiej polonistyce
jako Studencki Teatr Poezji „Ósmego Dnia”, pod kierunkiem Tomasza Szymańskiego. Jego nazwa
zaczerpnięta została z Teatrzyku „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który historię
stworzenia świata rozpisał na osiem dni.
Obecnie Teatr Ósmego Dnia kontynuuje swoją działalność, angażując się wiele inicjatyw
społecznych i edukacyjnych, w tym w działania wspierające Równość Kobiet.

Teatr 8 Dnia
teatr@osmego.art.pl
RATAJCZAKA 44
61-728 POZNAŃ
www.osmego.art.pl

 

Wielkopolski Kongres Kobiet

Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje
pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków
zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o
różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z
żadną partią polityczną.

Wielkopolski Kongres Kobiet na Facebooku

Kongres Kobiet

 

Inicjatywa Społeczna w Naszej Sprawie

Inicjatywa społeczna „W naszej sprawie” powstała na przełomie marca i kwietnia 2016 roku, jako
oddolny sprzeciw wobec planów zaostrzenia ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.

wnaszejsprawiepoznan@gmail.com
wnaszejsprawie.pl

 

Stowarzyszenie 100 Kobiet Pomaga

My to grupa lokalnych kobiet, które są zainteresowane wspieraniem naszej lokalnej społeczności w
obszarze gminy Poznań. Pochodzimy z różnych środowisk społecznych, zawodowych. Każda z Nas
jest inna, niepowtarzalna, każda z Nas może mieć inny wpływ na naszą społeczność. Jesteśmy
świadome, że działając w pojedynkę nie osiągniemy takiego efektu, jaki może przynieść nasze
grupowe zaangażowanie. Wierzymy, że łącząc siły przyczynimy się do rozwoju naszej społeczności
w wyjątkowy i nowatorski sposób – sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy!

ul. FRANKLINA ROOSEVELTA, nr 6/7 lok. 3,
60-829 Poznań
poznań@100kobietpomaga.pl
http://100kobietpomaga.pl/
100 Kobiet Pomaga na Facebooku >>>