Dziewczynka Pełna Mocy

Projekt ‘Dziewczynka Pełna Mocy’ powstał, aby wspierać dorosłych w wychowywaniu dziewczynek w taki sposób, aby wyrastały na zdrowe, szczęśliwe, silne i niezależnie myślące kobiety.

W tym celu tworzymy i polecamy rozmaite treści o tym, jak rozwijać w dziewczynkach:

– pewność siebie
– niezależne myślenie
– zdrowe podejście do własnego ciała i jedzenia
– odwagę i ciekawość świata
– zdrowe relacje z innymi i asertywność
– samodzielność oraz umiejętność szukania pomocy

Promujemy dialog społeczny o tym, jak wychowywać dziewczynki w poszanowaniu równości płci i bez utrwalania stereotypów.

Prowadzimy debatę społeczną między innymi to tym:

Jakimi wzorcami otaczamy dziewczynki?
Jakie strategie wychowawcze wzmacniają i upełnomocniają dziewczynki?
Jakie przekazy na temat dziewczyńskości i kobiecości kryją się w książkach, podręcznikach i filmach oraz w kulturze i języku?
W jaki sposób kształtować i stymulować rozwój dziewczynek poprzez wybór zabawek, filmów czy bajek?
Czy rodzina, kultura, społeczeństwo i szkolnictwo tworzą optymalne warunki, aby dziewczynki realizowały swój potencjał i czuły, że zawsze mogą być sobą?
Wyszukujemy i polecamy książki i filmy, w których dziewczynki lub kobiety są głównymi bohaterkami, lub odgrywają rolę sprawczą, a także takie, które pokazują równowagę między płciami w szeregu ról społecznych.

Pragniemy, by zabawa i nauka dziewczynek otwierały im szerokie możliwości kariery zawodowej w przyszłości. Stąd promujemy gry, zabawki i książki, które rozwijają:

– kreatywność i myślenie twórcze
– myślenie logiczne
– myślenie przestrzenne
– myślenie strategiczne
– wiedzę o świecie (np. geografia, biologia, informatyka)
– umiejętności dociekania, gromadzenia i analizowania informacji
– umiejętność rozwiązywanie problemów
– wytrwałość

Chcemy, aby dziewczynki wyrastały na kobiety rozumiejące istotne procesy społeczne i polityczne, umiejące zarządzać finansami i wymienić żarówkę.

Przede wszystkim jednak powinny zawsze czuć, że mogą być sobą.

Dzięki temu będą spełnione i szczęśliwe, i będą dokonywały wyborów życiowych odpowiednich dla samych siebie, bez względu na to, czy spełniają one, czy wykraczają poza, utarte schematy społeczne.

Kobiety za projektem ‘Dziewczynka Pełna Mocy’ to: Paulina Banaś i Mira Orlińska i wiele innych osób, które rozmaitymi działaniami wparły i wspierają projekt.

Dziewczynka Pełna Mocy