Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej działa na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich oraz wspierania specjalistów
pracujących w tych obszarach.

Nasze Motto
Przemoc niekiedy pozwala rozprawić się szybko z jakimiś przeszkodami, ale nie jest zdolna
czegokolwiek stworzyć.

ul. Głogowska 27 (domofon 150)
60-702 Poznań
Tel.: 61 22 11 112
fundacja@pcps.pl
www.pcps.pl