Scena Robocza

Scena Robocza

Scena Robocza

Rezydencja Oli Jakubczak:
W ramach rezydencji planowane są dwie sesje otwarte warsztatowe. Tematem przewodnim jest
swobodna ekspresja – nie tylko literacka, ale obyczajowa, performatywna, cielesna. Kanwą do nich
będą fragmenty pamiętników i przewijające się w nich wątki – będą pretekstem do eksplorowania
różnych sposobów ustanawiania się pierwiastka kobiecego. Rozmawiać będziemy o
dziewczęcości, zewnętrznych i wewnętrznych czynnikach powodujących autocenzurę, o tym, jak
poznać siebie teraz, poprzez poznanie siebie kiedyś. Spotkania będą miały charakter swoistego
performatywnego researchu, który pomoże przybrać kształt finalnej odsłonie projektu.
Warsztaty poprowadzi reżyserka teatralna Ola Jakubczak, jak również zaproszone przez nią gościni:
artystka/instagramowiczka i krytyczka sztuki Zofia Krawiec oraz choreografka i tancerka Kasia
Sikora.

mail rezydentki Oli Jakubczak: jakubczakola@gmail.com
mail producentki Oli Kołodziej: a.kolodziej@scenarobocza.pl
tel.: 795 577 022
Aleksandra Kołodziej
SCENA ROBOCZA
ul. Grunwaldzka 22
60-785 Poznań