Fundacja Smarkateria

Fundacja Smarkateria

Fundacja Smarkateria

Misją Fundacji Smarkateria jest działalność na rzecz upowszechnienia modelu
aktywnego rodzicielstwa opartego na partnerstwie, uwzględniającego równe prawa
kobiet i mężczyzn oraz promowanie udziału rodziców małych dzieci w przestrzeni
publicznej. Wspieramy rodziców w powrocie na rynek pracy po narodzinach dzieci.
Działamy na rzecz likwidacji dyskryminacji matek na rynku pracy, w życiu społecznym i
kulturalnym. Posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego, działającego przede
wszystkim w obszarze zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy.

ul. Mickiewicza 27/8, 60-834 Poznań
+48 720 820 424
biuro@smarkateria.pl
www.smarkateria.pl