Teatr Ósmego Dnia

Teatr Ósmego Dnia

Teatr Ósmego Dnia

Więcej niż teatr – tytuł książki Aldony Jawłowskiej z 1988 roku określał zjawisko oscylujące na
pograniczu działalności społecznej i artystycznej. To więcej niż ruch i więcej niż teatr – pisała
autorka o grupach studenckich lat 70. XX wieku, w tym również o Teatrze Ósmego Dnia, który
wskazane przez Jawłowską pogranicze eksploruje do dzisiaj.
Historia Teatru Ósmego Dnia sięga 1964 roku, ale jego początkowa formuła odbiegała od tego,
czym później zapisał się na trwałe w historii teatru polskiego. Powstał na poznańskiej polonistyce
jako Studencki Teatr Poezji „Ósmego Dnia”, pod kierunkiem Tomasza Szymańskiego. Jego nazwa
zaczerpnięta została z Teatrzyku „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który historię
stworzenia świata rozpisał na osiem dni.
Obecnie Teatr Ósmego Dnia kontynuuje swoją działalność, angażując się wiele inicjatyw
społecznych i edukacyjnych, w tym w działania wspierające Równość Kobiet.

Teatr 8 Dnia
teatr@osmego.art.pl
RATAJCZAKA 44
61-728 POZNAŃ
www.osmego.art.pl