UWAGA: Ostatnie zgłoszenia na konferencje “Samodzielność i wspólnota” w Gnieźnie

Wkrótce mija termin zgłoszeń referatów na konferencję „Samodzielność i wspólnota. W stulecie wywalczenia praw wyborczych Polek”, która odbędzie się 15 i 16 października 2018 r. w Gnieźnie, a organizuje ją Instytut Kultury Europejskiej UAM. Podczas wydarzenia paneliści i zaproszeni goście dyskutować będą o:

  • walce kobiet o prawa wyborcze na świecie/w Europie/Polsce okresu zaborów

  • bataliach kobiet o prawo do uczenia się i nauczania na uniwersytetach oraz wykonywania specjalistycznych zawodów

  • biografiach/autobiografiach emancypantek i emancypantów działających na rzecz równych praw oraz równych szans kobiet i mężczyzn
  • buncie przeciw tradycyjnym wzorcom, esencji i binarnemu porządkowi ze względu na płeć

  • klasie, rasie, światopoglądzie, orientacji seksualnej, wieku w dyskusjach feministycznych

  • matce narodu”, „matce Polski”, „matce Polce”, „wolnej Polsce”, „wolnej Polce”, czyli o tym, co dzieje się w sztuce

  • różnych sposobach definiowania pojęć: „wolność”, „równość”, „samostanowienie”, „wspólnotowość

    Szczegółowe informacje o konferencji, wystawach, koncercie, a także formularz zgłoszeniowy na:  https://samodzielnosciwspolnota.wordpress.com/