Warsztaty Centrum PISOP

Wiele projektów kobiet w mieście oparte jest na działalności w organizacjach pozarządowych. Wspierając je i otrzymując dofinansowanie, wspieramy ruch kobiet. Edukując się same zwiększamy swoje szanse na realizację projektów kobiet, o kobietach i dla kobiet. Czas na realizację projektów.

 

Centrum PISOP zaprasza do odwiedzenia w dniach 26-27 kwietnia nowego poznańskiego biura Centrum PISOP na ul. Chwaliszewo 75.

26 kwietnia zaprasza na warsztaty:

00-10.30 – społeczna odpowiedzialność biznesu
00-12.30 – źródła finansowania organizacji
00-14.30 – pozadotacyjne źródła finansowania

Warsztaty poprowadzą specjaliści Centrum PISOP

27 kwietnia zaprasza na szkolenie pn. ABC tworzenia projektu. Szkolenie odbędzie się w godzinach 8.30-15.30 i poprowadzi je Prezeska Zarządu Centrum PISOP Ewa Gałka

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne

Zgłoszenia na poszczególne wydarzenia proszę przesyłać na adres mailowy: diana.grabowska@pisop.org.pl

www.pisop.org.pl

O PISOP

Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy od 15 lat tworzą niezależne Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Nazwa PISOP jest skrótem słów:

Poradnictwo,
Informacje,
Szkolenia
Organizacji
Pozarządowych.

Nasze Stowarzyszenie powołaliśmy w odpowiedzi na potrzebę wspierania inicjatyw obywatelskich – na początku lokalnie, z czasem poszerzyliśmy działania na cały region. Widzimy dużą wartość współpracy i wymiany doświadczeń, dlatego jesteśmy członkiem ogólnopolskiej federacji Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, we współpracy z którą inicjujemy i wspieramy budowę społeczeństwa obywatelskiego (prezeska zarządu Centrum PISOP jest w zarządzie Sieci).

W ciągu swojej działalności zrealizowaliśmy 75 projektów na kwotę 11 mln zł. Naszą aktywność koncentrujemy wokół:

Misja Centrum PISOP brzmi:

Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy tworzą niezależne Stowarzyszenie.Kierujemy się profesjonalizmem, pamiętając o zasadach partnerstwa, uczciwości i pomocniczości. Działamy na rzecz organizacji pozarządowych, współpracując także z sektorem publicznym i prywatnym oraz innymi podmiotami życia społecznego. Wspieramy rozwój lokalny.

Razem tworzymy zgrany zespół fachowców, zawsze do Państwa dyspozycji!