Otwarta Koalicja Wspólny Poznań

Otwarta Koalicja Wspólny Poznań

Otwarta Koalicja Wspólny Poznań

Jesteśmy mieszkańcami i mieszkankami Poznania, działamy i pracujemy w różnych poznańskich
organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, instytutach badawczych, ośrodkach
edukacyjnych i grupach nieformalnych. Zaniepokojeni narastającą falą dyskryminacji w naszym
mieście spotkaliśmy się, by połączyć siły. Nie tworzymy nowej struktury – kontynuując działania w
naszych organizacjach chcemy stworzyć platformę wymiany poglądów, doświadczeń i praktyk,
przestrzeń dialogu i wsparcia między różnymi poznańskimi środowiskami.

Fundacja „Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie”
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
email:kontakt@wspolnypoznan.pl
www.wspolnypoznan.pl/