Wybory kobiet

21 października 2018 poznanianki i poznaniacy wybierali swoje radne i radnych w wyborach samorządowych. Nas, twórczynie ONEPoznań, interesowały opinie kandydatek do Rady Miasta Poznania w sprawach dotyczących kobiet, zagadnień kobiecych i ich własnego miejsca w mieście – w rocznicę stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki.

Sprawdziłyśmy zatem i zaprosiłyśmy wszystkie kandydatki ze wszystkich komitetów wyborczych do odpowiedzi na te same pytania – kwestionariusz “7 pytań o…” – rozszerzony o jedno dodatkowe pytanie związane z wyborami.

Jeśli odpowiedzi którejś z pań nie ma, to znaczy, że nam jej nie przesłała. Odpowiedzi umieszczone są w kolejności otrzymania ich od poszczególnych kandydatek.

Gratulujemy nowym członkinion Rady Miejskiej w Poznaniu!

Lista wszystkich kandydatek do Rady Miasta Poznania >>>

O co pytamy?

 1. Jakie są najpilniejsze potrzeby Poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?
 2. Czy Polka to wciąż „Matka-Polka”? Jakie jesteśmy?
 3. Jaka jest pozycja kobiet w dziedzinie, którą się Pani zawodowo zajmuje?
 4. Co znaczy dla Pani pojęcie „feminizm”?
 5. Gdzie, jako kobiety, jesteśmy 100 lat po uzyskaniu praw wyborczych?
 6. Poznanianka, którą Pani podziwia to …?
 7. Ważne dla Pani miejsca w Poznaniu?
 8. Jaką radę dałaby Pani o połowę młodszej sobie?

Kandydatki do Rady Miasta Poznań

Kucharska

ANNA WACHOWSKA-KUCHARSKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA, okręg nr 6, miejsce nr 1

    1. Jakie są najpilniejsze potrzeby poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

   Najpilniejsze potrzeby poznanianek to sprawa wsparcia dotyczącego dziennej opieki dla seniorów, najlepiej w każdej dzielnicy. Ta kwestia jest wręcz paląca. Sądzę, że nie ma potrzeby przekonywania do tego rodzaju inwestycji kobiet, bo to my codziennie borykamy się z wszystkimi konsekwencjami braku takiego wsparcia. Rozmawiam z moimi rówieśniczkami i nie tylko, każda z nas marzy o tym, abyśmy mogły liczyć na instytucjonalne odciążenie nas w opiece nad starzejącymi się rodzicami, czy opiekunami. Doświadczenia bywają okrutne i jednocześnie znikąd pomocy, bowiem brakuje także grup wsparcia, w których mogłybyśmy dzielić się swoimi doświadczeniami. Konsekwencją tego jest utrata zdrowia kobiet, które wykonują tę pracę, co także źle rokuje na przyszłość. Bywa też, że poważnie nadszarpnięte zostają relacje rodzinne. Nie chodzi mi w tym przypadku wyłącznie o to, aby zdrowy senior mógł skorzystać z oferty domu kultury (jeśli taki jest w dzielnicy), chodzi o to, aby miał profesjonalną opiekę pielęgniarską. Opiekę, która skupia się na rytualnych czynnościach i sprawia, że osoby stare mają zdecydowanie bardziej pozytywne relacje z otoczeniem.

   Czytaj dalej >>>

ziolkowska

AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA,
okręg nr 5, miejsce nr 2

    1. Jakie są najpilniejsze potrzeby poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

   Spójrzmy co inne kraje w kwestii przemocy seksualnej wobec kobiet.W Tanzanii tworzone są specjalne stanowiska ds. równości płci na posterunkach policyjnych, by kobiety nie bały się zgłaszać przemocy. Nowa Zelandia wprowadziła płatny urlop ze względu na przemoc domową. W Nowym Jorku powstaje schronisko dla osób z doświadczeniem przemocy domowej, w którym będą mogły przebywać także ich zwierzęta domowe. Szwecja zatwierdziła nowe prawo uznające seks bez zgody za gwałt. Islandia zmienia prawo dotyczące gwałtów: musi być wyraźna zgoda na seks. Francja wprowadza mandaty za molestowanie seksualne w miejscach publicznych. W Paryżu przeprowadzono kampanię przeciwko molestowaniu seksualnemu w transporcie publicznym.A my w Polsce nie mamy żadnej instytucji ani wyspecjalizowanego NGO-sa, który by się specjalizował w pomocy ofiarom przemocy seksualnej! Żadnego – jeśli  przemoc nie dotyczy przemocy w rodzinie, i np. Matka z dzieckiem nie muszą opuścić mieszkania to Centrum Interwencji Kryzysowej nie pomoże. Jedyne co funkcjonuje w skali ogólnopolskiej niebieska linia…

   Czytaj dalej >>>

Kretkowska_normal

KATARZYNA KRETKOWSKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA, okręg nr 1, miejsce nr 1

 
 1. Jakie są najpilniejsze potrzeby poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

Kobiety stanowią większość mieszkańców Poznania, zatem jest to bardzo szerokie pytanie.

Praca na rzecz kobiet, problemów ich zajmujących stanowi istotną część mojej działalności publicznej od kilkudziesięciu lat. W mijającej kadencji samorządu także podejmowałam różnorodne inicjatywy służące kobietom, wraz z koleżankami i kolegami z klubu Zjednoczonej Lewicy i ze stowarzyszenia Inicjatywa Polska Poznań, czy też samodzielnie. Niektóre z tych naszych inicjatyw to – zlikwidowanie problemu braku przystępnych cenowo miejsc w żłobkach w Poznaniu, dzięki wprowadzonej przez nas wysokiej dotacji do 2100 miejsc w żłobkach prywatnych, wprowadzenie dofinansowania miasta do zabiegów in-vitro, dzięki której z zabiegu tego mogły skorzystać wszystkie potrzebujące tej formy pomocy pary poznańskie, istotne podniesienie płacy minimalnej dla kilku miejskich grup zawodowych, mocno sfeminizowanych, poszerzenie możliwości uzyskania pomocy mieszkaniowej miasta, która często dotyczy kobiet w kryzysie, przegłosowanie programu polityki senioralnej miasta, modelowego w skali Polski, dotyczącego w dużym stopniu poszerzającej się populacji kobiet seniorek w naszym mieście.

Czytaj dalej >>>

Koperska

KATARZYNA KIERZEK KOPERSKA

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, okręg nr 1, miejsce nr 1

 1. Jakie są najpilniejsze potrzeby poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

Likwidowanie barier architektonicznych to problem dla wielu grup: osób starszych, niepełnosprawnych ale także dla wózków dziecięcych. Te ostatnie potrzeby zgłaszają głównie kobiety. Ponadto kobiety chcą być czynne zawodowo, to one najczęściej opiekują się małymi dziećmi, trzeba im stworzyć warunki do osiągania swoich celów zawodowych poprzez poszerzanie sieci żłobków oraz wprowadzenie instytucji „niani na godziny”. Miasto powinno partycypować w szkolenia osób, które zajmowałyby się opieką nad dziećmi. Taki system obowiązuje w innych krajach UE i daje kobietom szansę na rozwój osobisty.

Ponadto kobiety chcą spędzać wolny czas w swoim towarzystwie na eventach i imprezach różnego typu jak „Kongres Kobiet” czy „Women’s Voices”, miasto powinno zachęcać do organizacji tego typu imprez zewnętrzne podmioty.

Czytaj dalej >>>
Danelska

MONIKA DANELSKA

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, okręg nr 3, miejsce nr 1

 
 1. Jakie są najpilniejsze potrzeby poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

Poznań to miasto kobiet. Kobiet świadomych czego chcą i pragną. Kobiet „Matek Polek” i tych, które marzą o niezależności. To miasto, może każdej z nich coś zaoferować. I powinno. Bo każda buduje swój świat, który docelowo staje się wspólną przestrzenią. Każdy taki świat to powód do działania. Do wysłuchania każdego głosu i realnego przełożenia na rzeczywistość. Ważne, żeby potrzeby były uważnie słuchane. Istotne jest poczucie bezpieczeństwa socjalnego, instytucjonalnego. Nie doraźnego, a stałego i docelowego. Budującego sprzyjające otoczenie do własnego rozwoju czy realizacji określonych potrzeb.

Czytaj dalej >>>

Kasprzak

HALINA KASPRZAK

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA okręg nr 4, miejsce nr 5

 
 1. Jakie są najpilniejsze potrzeby poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

Potrzeby Poznanianek są róże w zależności od ich wieku, sytuacji rodzinnej, finansowej i części miasta w jakiej zamieszkują. Młode Poznanianki chcą się uczyć w dobrych, ładnych szkołach. Podstawa programowa tych szkół nie zależy od miasta, ale zatrudnianie nauczycieli już tak, podobnie jak wygląd i stan techniczny tych budynków. Miasto powinno kłaść nacisk na zatrudnianie dobrych nauczycieli i przeznaczyć więcej środków finansowych na remonty.  Młode mieszkanki miasta lubią korzystać z różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Miasto powinno zwiększyć środki na kulturę i budowę sali gimnastycznych i boisk, aby młodzież mogła się rozwijać. Młode mieszkanki chcą też pokazać swoje pomysły na rozwiązanie różnych problemów w mieście, zaprezentować swoje osiągnięcia artystyczne czy innowacje, miasto może przeznaczyć większe środki na ogłaszanie konkursów w których będą one mogły uczestniczyć. Poznanianki posiadające rodziny nie zawsze mają mieszkania, wynajmują je lub mieszkają z rodzinami. Dla nich najważniejsze są własne mieszkania o stosunkowo niskich czynszach, ponieważ dochody ich rodzin często nie są wysokie. Tu jest rola dla Miasta, aby te mieszkania im zapewnić. Podobnie ze żłobkami i przedszkolami, których powinno być więcej i bliżej miejsca zamieszkania dzieci. Zwiększenie środków finansowych na te zadania złagodziłoby sytuację.

Czytaj dalej >>>
Sokolnicka_Guzek

MARIA SOKOLNICKA-GUZEK

KWW SPOŁECZNA KOALICJA „PRAWO DO MIASTA”, okręg 3, miejsce nr 2

 1. Jakie są najpilniejsze potrzeby Poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

Poznanianki są w dużej części uczennicami szkół, nauczycielkami oraz mamami – wszystkie one muszą sprostać trudnemu zadaniu – systemowej edukacji. Chciałabym, by szkoła dawała poczucie spełnienia, by nauczycielki mogły realizować swoje pasje wspólnie z uczniami – poprzez wprowadzenie znaczących dodatków motywacyjnych oraz utworzeniu programów wspierających rozwój nauczycieli. Uczennice powinny móc rozwijać się w przyjaznych warunkach, połowa dnia spędzona w szkole powinna być przyjemna – chcę zadbać o stworzenie miejsc wypoczynku na szkolnych korytarzach, każda szkoła powinna być wyposażona w szafki, by móc w nich trzymać potrzebne materiały czy strój do WF – kręgosłupy w fazach wzrostu są znacząco przeciążone!

Czytaj dalej >>>

Lodziak

DOROTA ŁODZIAK

KWW SPOŁECZNA KOALICJA „PRAWO DO MIASTA”, okręg 1, miejsce nr 5

 1. Jakie są najpilniejsze potrzeby Poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

Z inicjatywy Prezydenta utworzono właśnie gabinet ginekologiczny, który ma zapobiegać praktykom odmawiania pacjentce przepisania medykamentów, do których zgodnie z przepisami ma dostęp, a lekarza blokuje np. klauzura sumienia. Chciałabym by takich miejsc było więcej, stały się one standardem i nie były jedynie krótkofalowym projektem pr-owym. W miejscach tych pomoc powinny uzyskać kobiety bez względu na wiek, pochodzenie, sprawność/niepełnosprawność, poglądy czy uprawnienie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Z powstaniem tego gabinetu wiąże się też bardzo ważna kwestia światopoglądowa, gdzie niektóre środowiska próbują wmówić innym, że to fanaberia i takich miejsc potrzebują jedynie kobiety rozwiązłe czy skrajne feministki. Nic bardziej mylnego. Czas mówić o tym głośno, należy zwiększyć dostępność do usług medycznych z zakresu profilaktyki. Dostępność do takich gabinetów to wyznacznik społeczeństwa odpowiedzialnego.

Czytaj dalej >>>

Wieczorek

ALINA KAROLINA WIECZOREK-KISTOWSKA

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA okręg nr 4, miejsce nr 5

 1. Jakie są najpilniejsze potrzeby Poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

Pomoc kobietom w organizowaniu swojego życia. Dostępność żłobków, przedszkoli, dobrych szkół, placów zabaw, świetlic osiedlowych. Również pomoc przy opiece nad starszymi rodzicami, której w tej chwili brakuje. Właściwie państwo pozostawia opiekujących się rodzicami samym sobie.

Czytaj dalej >>>

Owsianna

HALINA OWSIANNA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA, okręg nr 2, miejsce nr 1

 1. Jakie są najpilniejsze potrzeby Poznanianek i jak planuje Pani im sprostać jako radna miejska?

Dzisiejsze POZNANIANKI to kobiety mądre, wykształcone, bardzo ambitne, odpowiedzialne i zaradne. Znają swoją wartość, ale niestety nie są doceniane przez pracodawców. Kobiety nadal zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni, a i awans na wyższe stanowisko jest trudny. Jednak swoją pracą pokazują siłę, determinację i wytrwałość. Chętnie po urodzeniu dzieci wracają na rynek pracy, łączą obowiązki domowe z zawodowymi. Dokształcają się i liczą, że to pomoże im zdobyć korzystniejsze finansowo stanowisko pracy. Niestety, dziś przysłowiowa kasjerka w „Biedronce” zarobi więcej niż wykształcona pracownica urzędu, szkoły, przedszkola, czy szpitala. Przykre jest to, że tak wiele zawodów jest sfeminizowanych i od lat nędznie wynagradzanych. To jest absurdalne i to należy zmieniać. Jako radna będę zabiegała o regulację płac, zaczynając od urzędu.

Czytaj dalej >>>