Raport: “Kwestia płci w nowych podstawach programowych i wybranych podręcznikach szkolnych”

We wrześniu 2018 ukazał się nowy raport Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych p.t. “Kwestia płci w nowych podstawach programowych i wybranych podręcznikach szkolnych” autorstwa Beaty Łaciak i Małgorzaty Druciarek (Warszawa 2018).
Raport zawiera szereg rekomendacji, nad którymi pracowano wspólnie z autorkami i gronem eksperckim, w składzie: Dorota Bregin (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej), Dr Iwona Chmura – Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Edyta Głowacka – Sobiech, prof UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Małgorzata Leszko (Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), Kinga Lohmann (Koalicja KARAT), Dorota Obidniak (Związek Nauczycielstwa Polskiego), dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Joanna Piotrowska (Fundacja Feminoteka), Joanna Skonieczna (Grupa Edukatorów Seksualnych “Ponton”, Warszawski Uniwersytet Medyczny), Magdalena Smak (IBE Instytut Badań Edukacyjnych), Monika Woźniak (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).

Podstawy programowe i podręczniki szkolne takich przedmiotów jak: wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, etyka, edukacja wczesnoszkolnado zostały poddane krytycznej analizie treści z perspektywy feministycznej, akcentującej znaczenie płci w życiu społecznym.
Autorki poszukują odpowiedzi na pytania:
• Czy i jak w analizowanych materiałach została uwzględniona problematyka dotycząca płci, równości płci, relacji między kobietami i mężczyznami, dyskryminacji związanej z płcią?
• Czy na podstawie analizowanych programów i podręczników szkolnych można dostrzec wrażliwość na kwestie związane z płcią?
• Czy i jak w analizowanych materiałach pojawia się problem różnorodności związanej z niepełnosprawnością, kolorem skóry czy narodowością?
Kwestie tolerancji, dyskryminacji i równości, jak się wydaje, nierozerwalnie wiążą się nie tylko z problemem płci, ale także z zagadnieniem traktowania wszelkiej różnorodności.

Raport dostępny jest w wersji elektronicznej: http://rownoscplci.pl/publikacje,1,37.html