Szkoła dziedzictwa. ONA

Szkoła dziedzictwa. ONA

Czwarta edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” odbędzie się pod hasłem: ONA. Inspiracją do podjęcia tegorocznego tematu przewodniego są przypadająca w roku szkolnym 2018/2019 rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę a także ustanowienie roku 2018 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Praw Kobiet.

Podczas tegorocznej edycji „Szkoły Dziedzictwa” chcielibyśmy przybliżyć uczestniczkom i uczestnikom historyczne postaci kobiet i ich działalność, która w różnorodny sposób była realizowana w okresie zaborów a później w procesie odzyskiwania i budowania wolności. Nie bez znaczenia dla tych działań był równolegle rozwijający się w Polsce ruch emancypacyjny. Część szkoleniowa (w październiku) ma pomóc nauczycielkom i nauczycielom zrealizować projekty edukacyjne w swoich szkołach – wezmą udział w prelekcjach, warsztatach, oprowadzaniu (szczegółowo opisujemy część szkoleniową z załącznikach: Regulamin i program oraz Abstrakty). Zależy nam na tym, by podjęte w projektach szkolnych tematy popularyzowały lokalne bohaterki działające jako m.in. organizatorki tajnej oświaty, dyplomatki a także żołnierki poprzez stworzenie narracji o ich życiu i dokonaniach. Herstorie, czyli „opowieści o nich” będą realizowane z wykorzystaniem metody pop-up muzeum, czyli pozamuzealnej formy ekspozycji.

Kogo zapraszamy

Do udziału zapraszamy nauczycielki i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, które/którzy po zakończeniu części szkoleniowej odbywającej się w Bramie Poznania zorganizują w swoich szkołach projekty edukacyjne z wykorzystaniem metody pop-up museum. Liczba miejsc jest ograniczona.

Partnerzy i Patroni

  • Partnerem merytorycznym „Szkoły dziedzictwa. ONA” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
  • Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Informacje podstawowe

  1. Terminy: 18-20 października 2018 r.
  2. Odpłatność: 100 zł brutto /os.
  3. Miejsce szkolenia:

Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

Jak się zgłosić – krok po kroku

  1. Zapoznaj się z Regulaminem i Programem zamieszczonymi poniżej.
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej (Uwaga! Wypełniają nauczyciel/ka oraz dyrekcja szkoły).
  3. Zeskanuj wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres e-mail: edukacja@trakt.poznan.pl
  4. Otrzymasz e-mail zwrotny z informacją o sposobie płatności.
  5. Po wpłynięciu płatności na konto organizatora otrzymasz e-mail potwierdzający udział w programie oraz informacje praktyczne.

 

Załączniki

Regulamin i program

Formularz zgłoszenia

Abstrakty

 

 

 

Poznań w Łodzi – Samorządowa Sieć dla Równości

Kongres Kobiet: skuteczne w samorządzie – warsztaty

X Kongres Kobiet w Łodzi

W ramach X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet zapraszamy serdecznie na warsztaty z udziałem poznanianki – Marty Mazurek, pełnomocniczki Prezydenta Miast Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Zapraszamy na warsztat dla kobiet, które chcą działać w lokalnej polityce. Poprowadzą go samorządowczynie, które przez ostatnie lata skutecznie przecierają szlaki dla równościowych rozwiązań w swoich miastach i województwach. Aby wymieniać się dobrymi praktykami stworzyły samorządową Sieć dla Równości. Dziś pragną podzielić się swoją wiedzą i praktyką z kobietami, które w kolejnej kadencji będą mogły wdrażać innowacyjne rozwiązania w swoich urzędach. Podpowiedzą, jak przyjąć Kartę Różnorodności, która zwiększa realną dbałość o ludzi, niezależnie od ich płci, wieku, stopnia sprawności; jak powołać Radę Kobiet przy prezydencie miasta, jak opracować innowacyjne rozwiązania dot. grup zagrożonych wykluczeniem. Udzielą praktycznych wskazówek, jak skutecznie radzić sobie w urzędowych meandrach i wprowadzać w życie dobrze funkcjonujące, europejskie rozwiązania.

Samorządowa Sieć dla Równości powstała w 2017 roku z inicjatywy Beaty Maciejewskiej pełnomocniczki prezydenta Słupska Roberta Biedronia i Marty Mazurek – pełnomocniczki prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Dziś Sieć skupia kilkanaście samorządowczyń z całej Polski, w tym m.in. Agatę Wierny – pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans, Ewę Całus wiceburmistrzynię Wadowic, Katarzynę Lubiniecką – koordynatorka ds. równego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz nowo powołane: Agnieszkę Łuczak – pełnomocniczkę prezydentki Łodzi ds. równego traktowania i Bognę Czałczyńską pełnomocniczkę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. kobiet i równego traktowania. Celem działania Sieci jest dzielenie się konkretnymi doświadczeniami we wdrażaniu równościowych rozwiązań i tworzenie wspólnych inicjatyw na rzecz równościowych, otwartych społeczności.

Warsztaty poprowadzą:
Ewa Całus – zastępczyni Burmistrza Wadowic, reprezentuje Wadowice w Samorządowej Sieci Miast dla Równości, jest członkinią Wadowickiej Rady Kobiet. Ewa Całus jest prawniczką, absolwentką UJ, od 3 lat pełni funkcję zastępczyni Burmistrza Wadowic. Swoją pracę koncentruje wokół tematów edukacji, spraw społecznych, partycypacji, transparentności. Podjęła w Wadowicach działania na rzecz promocji rozwiązań równościowych, walki z mową nienawiści i stereotypami.
Szersze bio: https://wadowice.pl/urzad/samorzad/zastepca-burmistrza

Bogna Czałczyńska – pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. kobiet i równego traktowania. Członkini Rady Programowej oraz pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet. Prezeska Fundacji CZAS DIALOGU.

Katarzyna Lubiniecka-Różyło – koordynatorka ds równego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, wicepełnomocniczka ogólnopolskiego stowarzyszenia Kongres Kobiet na Wrocław. Z wykształcenia polonistka, przez ponad 20 lat była dziennikarką w Gazecie Wyborczej Wrocław. Od lat angażuje się w działania, których celem jest pełne równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce, a także mobilizuje kobiety do większej aktywności w życiu publicznym.

Agnieszka Łuczak – pełnomocniczka prezydent miasta Łodzi ds. równego traktowania. W pierwszym miesiącu pełnienia funkcji doprowadziła do podpisania przez Urząd Miasta Łodzi “Karty różnorodności”. Obecnie pracuje nad przygotowaniem i wdrożeniem w Łodzi wieloletniego programu antydyskryminacyjnego. Agnieszka Łuczak jest dziennikarką i publicystką. Działaczka społeczna, prezeska Obywatelskiego Stowarzyszenia “Możemy” w Tomaszowie Maz. Organizatorka Tomaszowskich Kongresów Kobieta, OBR “Ratujmy Kobiety i in. Regionalna pełnomocniczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Łodzi i Tomaszowie Maz.

Beata Maciejewska – pełnomocniczka prezydenta Słupska Roberta Biedronia ds. zrównoważonego rozwoju, współinicjatorka samorządowej Sieci dla Równości. W Urzędzie Miejskim w Słupsku odpowiada za politykę równościową. Kierowała zespołem ds. strategii rozwoju miasta, która wdrożyła innowacyjne rozwiązania antydyskryminacyjne, pracowała m.in. nad przyjęciem Karty Różnorodności, powołaniem Rady Kobiet przy prezydencie Miasta i zwiększeniu udziału kobiet w nazwach ulic. Z jej inicjatywy w słupskich szkołach odbywają się lekcje nt. stulecia praw wyborczych kobiet. Beata Maciejewska od lat działa w organizacjach pozarządowych, realizuje programy dot. wsparcia kobiet w sferze publicznej, jest autorką książek (m.in. Polka Powiatowa i zielona modernizacja) podręczników (m.in. Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów) i innych publikacji dotyczących równościowego rozwoju społecznego.

Marta Mazurek – pełnomocniczka Prezydenta Miast Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, współinicjatorka samorządowej Sieci dla Równości.Zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności. Jest inspiratorką przyjętego przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach. Inicjatorka i koordynatorka projektu “Poznań bez nienawiści”. Marta Mazurek jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM.
Jest członkinią Kongresu Kobiet.

“Laboratorium Ma(g)daleny Anny – LaMA” – zgłoszenia do 15 czerwca

Ma(g)daleny Polska oraz Grupa Stonewall zapraszają do udziału w projekcie “Laboratorium Ma(g)daleny Anny – LaMA”.

Do uczestnictwa w procesie zapraszamy wszystkie kobiety nieheteroseksualne/osoby mające doświadczenie funkcjonowania w roli kobiety nieheteroseksualnej.
Zapraszamy również osoby bez doświadczenia aktorskiego/teatralnego, ale gotowe na eksplorowanie metodami dramowymi/teatralnymi tematu co to znaczy być lesbijką lub kobietą biseksualną i z czym wiąże się to doświadczenie w polskim społeczeństwie.

Na czym polega projekt?
Naszym celem jest praca z doświadczeniem bycia kobietą nieheteroseksualną w Polsce, zależy nam na zwiększeniu publicznej widoczności kobiet niehetroseksualnych a także podtrzymaniu dyskusji na temat ich miejsca w środowisku LBGBTQ i wpływu na opinię publiczną.
Chcemy uruchomić pierwszą w międzynarodowym ruchu grupę Laboratorium Ma(g)daleny Anny, która ma być przestrzenią dla kobiet nieheteroseksualnych, które chcą działać wspólnie używając metod Teatru Uciśnionych i Laboratorium Ma(g)daleny.
Spotkamy się więc najpierw na dwóch weekendowych warsztatach w trakcie których poprzez pracę z ciałem i emocjami, wykorzystując dźwięk, słowo i obraz, będziemy znajdować własne środki wyrazu artystycznego by stworzyć interaktywny spektakl, który wystawimy w ramach Pride Week 2018.

Warsztaty będa odbędą się w dwa lipcowe weekendy:
7-8 i 28-29 lipca.
Godziny pracy:
sobota, godz. 10-18
niedziela, godz. 9-16

Dodatkowo spotkamy się na próbie o godz. 13.00 w dniu spektaklu. Spektakl gramy 10 sierpnia w piątek o godz. 18.00.

Warsztaty i spektakl odbędą się Poznaniu w CK Zamek. Szczegóły dotyczące sali warsztatowej zostaną przesłane zakwalifikowanym osobom uczestniczącym po zakończeniu rekrutacji. Natomiast o miejscu spektaklu będziemy informować w osobnym wydarzeniu w lipcu.

Jak się zgłosić?
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://goo.gl/yrxJTW na adres: magdaleny.anny@gmail.com
Termin zgłoszeń 15 czerwca 2018.

Liczba osób w grupie jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, w celu wyboru osób do projektu możliwe, że będziemy dodatkowo przeprowadzać rozmowy telefoniczne. Decyzja o zaproszeniu do grupy przekazana będzie najpóźniej do końca 20 czerwca 2018. Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.

Mamy ograniczone środki na realizację projektu dlatego zakładamy, że osoby uczestniczące w grupie wpłacą składkę w wysokości 40-60 zł (w zależności od możliwości). Kwota ta w całości przeznaczona zostanie na materiały warsztatowe, przekąski w czasie przerw podczas warsztatów oraz cel wybrany wspólnie przez osoby uczestniczące w projekcie.

Jakimi metodami pracujemy?
Będziemy wykorzystywać metodę Laboratorium Ma(g)daleny stworzoną przez Barbarę Santos, w oparciu o metodę Teatru Uciśnionych. Ta druga została stworzona przez Augusto Boala w Brazylii w latach 60. Zgodnie z jej założeniami, spektakle teatralne tworzą osoby z grupy doświadczającej opresji bez wcześniejszych scenariuszy, przygotowania zawodowego teatralnego czy reżyserskiego – każda osoba wie najlepiej czego dotyczy jej opresja i jak ją wyrazić. Augusto Boal, zakładał, że każda osoba ma w sobie potencjał by tworzyć teatr, bo na co dzień występujemy w różnych rolach. Chcemy wspólnie przyjrzeć się temu jakie opresje nakłada na osoby rola kobiety i społeczna rama domniemanej heteroseksualności a następnie eksplorować różne sposoby radzenia sobie z nimi.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie: http://kuringa.org/en/madalena.html

Proces prowadzić będą:
Martyna Markiewicz – trenerka antydyskryminacyjna i praw człowieka oraz organizatorka społeczności lokalnej. Od 8 lat pracująca metodą dramy (certyfikat trenerki drugiego stopnia Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA) i Teatru Uciśnionych (TU). Trenerka m. in. Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej oraz drugiego stopnia Szkoły Dramy Stosowanej. Inicjatorka i jokerka wielu projektów realizowanych metodą TU, głównie w obszarze opresji wynikającej z płci m. in. projektu Scena dla Twardziela oraz grupy Ma(g)dalney Warszawa działającej od blisko 2 lat. Pracy metodą TU uczyła się m. in. w Berlinie od Barbary Santos – inicjatorki międzynarodowego ruchu Ma(g)dalen.

Magda Szewciów – certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, i trenerka antydyskryminacyjna. Ukończyła Szkołę Dramy Stosowanej i uczestniczyła w kilku warsztatach/kursach TU, w tym Laboratorium Ma(g)daleny i Rainbow of Desire prowadzonych przez Barbarę Santos. Aktywistka feministyczna i lesbijska, przez 9 lat członkini Stowarzyszenia Kobiet Konsola a także współorganizatorka m.in. poznańskich Manif, Festiwalu DRiT oraz Marszów Równości, QueerFestów a także Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

W sprawie pytań/wątpliwości prosimy o kontakt: magdaleny.anny@gmail.com

Potrzeby i oczekiwania poznaniaków – warsztaty

27 kwietnia odbył się warsztat badający oczekiwania poznanianek, na który zapraszaliśmy na naszej stronie wszystkie aktywnie działające na rzecz kobiet panie.  Spotkanie to było było częścią projektu, zainicjowanego przez Miasto Poznań, który ma na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców.

W warsztacie wzięły udział m.in. Violetta Ratajczak, Pełnomocniczka Regionalna Wielkopolskiego Kongresu Kobiet; Elżbieta Grodzka, Wicepełnomocniczka Regionalna Wielkopolskiego Kongresu Kobiet; Katarzyna Kretkowska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Anna Maria Szymkowiak, prezeska zarządu Fundacji Akceptacja; Ula Kijak, reżyserka; dr Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom; Katarzyna Papież z Airbag Poznań;  dr Magdalena Wencka z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN i Agata Grenda, managerka kultury.

Efektem zarówno tego, jak i pozostałych spotkań zainicjowanych przez Miasto Poznań będzie stworzenie listy potrzeb i oczekiwań mieszkańców, związanych z ich funkcjonowaniem w wielkopolskiej metropolii.

Lista potrzeb i oczekiwań wypracowana podczas warsztatów zostanie wykorzystana w badaniu ankietowym. Pozwoli ono stwierdzić, które z nich są najsilniej wskazywane oraz jakie potrzeby dominują w poszczególnych grupach mieszkańców. Przeprowadzenie tego badania planowane jest w czerwcu i lipcu.

Po analizie wyników uzyskanych we wcześniejszych fazach badania, we wrześniu br. opracowana zostanie diagnoza potrzeb i oczekiwań ludzi młodych, a w październiku – diagnozy potrzeb i oczekiwań kobiet oraz rodzin. Dostarczą one niezbędnych danych do tworzenia polityk miejskich oraz konkretnych rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie miasta.

Warsztaty Centrum PISOP

Wiele projektów kobiet w mieście oparte jest na działalności w organizacjach pozarządowych. Wspierając je i otrzymując dofinansowanie, wspieramy ruch kobiet. Edukując się same zwiększamy swoje szanse na realizację projektów kobiet, o kobietach i dla kobiet. Czas na realizację projektów.

 

Centrum PISOP zaprasza do odwiedzenia w dniach 26-27 kwietnia nowego poznańskiego biura Centrum PISOP na ul. Chwaliszewo 75.

26 kwietnia zaprasza na warsztaty:

00-10.30 – społeczna odpowiedzialność biznesu
00-12.30 – źródła finansowania organizacji
00-14.30 – pozadotacyjne źródła finansowania

Warsztaty poprowadzą specjaliści Centrum PISOP

27 kwietnia zaprasza na szkolenie pn. ABC tworzenia projektu. Szkolenie odbędzie się w godzinach 8.30-15.30 i poprowadzi je Prezeska Zarządu Centrum PISOP Ewa Gałka

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne

Zgłoszenia na poszczególne wydarzenia proszę przesyłać na adres mailowy: diana.grabowska@pisop.org.pl

www.pisop.org.pl

O PISOP

Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy od 15 lat tworzą niezależne Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Nazwa PISOP jest skrótem słów:

Poradnictwo,
Informacje,
Szkolenia
Organizacji
Pozarządowych.

Nasze Stowarzyszenie powołaliśmy w odpowiedzi na potrzebę wspierania inicjatyw obywatelskich – na początku lokalnie, z czasem poszerzyliśmy działania na cały region. Widzimy dużą wartość współpracy i wymiany doświadczeń, dlatego jesteśmy członkiem ogólnopolskiej federacji Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, we współpracy z którą inicjujemy i wspieramy budowę społeczeństwa obywatelskiego (prezeska zarządu Centrum PISOP jest w zarządzie Sieci).

W ciągu swojej działalności zrealizowaliśmy 75 projektów na kwotę 11 mln zł. Naszą aktywność koncentrujemy wokół:

Misja Centrum PISOP brzmi:

Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy tworzą niezależne Stowarzyszenie.Kierujemy się profesjonalizmem, pamiętając o zasadach partnerstwa, uczciwości i pomocniczości. Działamy na rzecz organizacji pozarządowych, współpracując także z sektorem publicznym i prywatnym oraz innymi podmiotami życia społecznego. Wspieramy rozwój lokalny.

Razem tworzymy zgrany zespół fachowców, zawsze do Państwa dyspozycji!