Summer Course on International Protection of Human Rights | Poznań

Od 27 sierpnia do 5 września w Poznaniu na UMP odbywał się  Summer Course on International Protection of Human Rights, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań, Polska Akademia Nauk. Program tegoroczny dotyczył tematu “Gender w prawie i praktyce”. Wśród zaproszonych gości/ni znaleźli się prof. Hanna Suchocka, dr Adam Bodnar, dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz., dr Sylwia Spurek, prof. Roman Q Wieruszewski i dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – z prelekcją na temat polityki równości płci na szczeblu lokalnym na przykładzie Miasto Poznań oraz dr Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Letni Kurs Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka w 2018 r. to 27 edycja intensywnego programu na temat praw człowieka organizowanego w Poznaniu. Ponad 500 absolwentów i specjalistów uczestniczyło w Kursie od 1992 roku. Kurs składa się z dwóch części: wprowadzenia do uniwersalnych i europejskich systemów ochrony praw człowieka, a następnie bardziej szczegółowej analizy wybranego obszaru tematycznego.

W 2018 r. Tematem wiodącym była kwestia równości płci w praktyce. Wybór ten odzwierciedla bieżące dyskusje w dziedzinie praw człowieka i został zainspirowany opiniami uzyskanymi od absolwentów Kursu.

Podczas “sesji eksperckich” uczestnicy kursu mieli okazję do uczenia się i nawiązywania kontaktów z profesjonalistami zaangażowanymi w równouprawnienie płci. Kurs łączy teoretyczne i praktyczne podejście do praw człowieka. Daje kompleksowy i rygorystyczny przegląd instrumentów, orzecznictwa i procedur prawa międzynarodowego. Równocześnie wyposaża uczestników w umiejętności przydatne zarówno w badaniach, jak i praktyce w zakresie ochrony praw człowieka.

Językiem wykładowym był język angielski. Kurs składał się z ca. 60 godzin wykładów i studiów przypadków przedstawianych przez czołowych naukowców zajmujących się prawami człowieka, prawników, urzędników służby cywilnej, pracowników organizacji międzynarodowych, dyplomatów i dziennikarzy. Kurs jest skierowany do absolwentów i studentów w ostatnich latach studiów.

Więcej informacji (po angielsku) >>>

 

Anda Rottenberg – Narracje historyczne na wystawach sztuki | Wykład Mistrzowski | relacja

W środę 18 kwietnia, w ramach cyklu Wykładów Mistrzowskiech, w Instytucie Historii Sztuki UAM Poznań odbył się wykład Andy Rottenberg pt. pt. „Narracje historyczne na wystawach sztuki. Warszawa-Moskwa/Moskwa-Warszawa 1900-2000Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat w historii i w sztucePostęp i higiena”.

Anda Rottenberg to ikona polskiego wystawiennictwa,  prekursorka kuratorstwa w Polsce oraz osoba, która nie boi się robić tego, co chce i jak chce. Dzięki jej działaniom uległo zmianie podejście do roli kuratora i kuratorki w galerii czy w instytucji kultury. Nie są oni już tylko opiekunami zbiorów, lecz reżyserami galeryjnych przedstawień.

Gościni, w trakcie wykładu w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, porównała swoją działalność do pracy reżysera. Jak sama stwierdziła – teatralnego bardziej niż filmowego, gdyż film pozostaje, a sztuka kończy się wraz z opuszczeniem kurtyn. Dla wystawy ową kurtyną jest zdjęcie ekspozycji, oznaczające koniec przedstawienia.

W trakcie wykładu przytoczone zostało znaczenie narracji na podstawie trzech wystaw, autorstwa Andy Rottenberg. Podkreślona została rola autorskiego podejścia do ich tworzenia,  sama kuratorka w swoich projektach nie bała się odejść od historycznego kanonu wystawiania, skłaniała się bardziej na zależnościach tematycznych pomiędzy pracami, połączeniach znaczeniowych, zestawieniach na bazie kontrastów. Podkreślała znaczenie architektury wystawy, czyli sposobu eksponowania dzieł, zagospodarowania przestrzeni oraz uwzględniała sugestie artystów względem sposobu pokazywania ich prac.

///

Anda Rottenberg – historyczka sztuki i kuratorka. Jest autorką wielu wystaw, ale także publikacji, m. in. “Sztuka w Polsce 1945 – 2005”. Przez wiele lat była dyrektorką warszawskiej Zachęty Narodowej Galerii Sztuki / Zachęta National Gallery of Art. Obecnie jest szefową działu kultury w polskiej edycji “Vogue”.

#art #curator #kuratorstwo #sztuka #polska #poznan #onepoznan #uam #andarottenberg #women #power