Cytat na dobry TYdzień | Maria Skłodowska-Curie

Maria Salomea Skłodowska-Curie herbu Dołęga (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla (1903, 1911).

W 1891 Maria Skłodowska wyjechała z Polski (Królestwa Polskiego) do Paryża, by podjąć studia na Sorbonie (w XIX wieku kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich); następnie rozwinęła tam swoją karierę naukową. Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 – z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911 – z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Należy do grona jedynie czterech osób, który otrzymały Nagrodę Nobla więcej niż raz. Wśród nich jest jedną z dwóch, które otrzymały nagrody w różnych dyscyplinach. W tej czwórce jest też jedyną kobietą oraz jedynym uczonym uhonorowanym w dwóch różnych naukach przyrodniczych.

Maria Skłodowska-Curie to pierwsza kobieta, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług naukowych. Z mężem Pierre’em Curie miała dwie córki: Ève Curie i Irène Joliot-Curie.

Z ciekawostek:

Maria Skłodowska-Curie była nie tylko niezwykłą badaczką, ale nowoczesną wyzwoloną kobietą.

W 1895 roku wybrała się z Piotrem Curie w podróż poślubną na rowerach w okolice Île-de-France – było to dość nowoczesne jak na tamte czasy. Co więcej, Maria jeździła bez kapelusza i w skróconej sukni.

Jako jedna z pierwszych kobiet w historii, Maria Skłodowska-Curie zrobiła prawo jazdy (1916 rok), żeby móc wozić parat rentgenowski samochodem. Przemierzała z córką pola bitew w czasie I Wojny Światowej i rannym w bitwach żołnierzom wykonywała prześwietlenia RTG, wożąc aparaty furgonetkami – “małymi Curie”.

Maria Skłodowska-Curie w furgonetce z aparatem rentgenowskim. Źródło: Eve Curie: Madame Curie. S. 329 / Wikimedia

 

Oprócz filmów, sztuk teatralnych, znaczków i banknotów oraz pomników Skłodowska-Curie jest współczesną bohaterką, której portret znajdujemy na feministycznych plakatach czy t-shirtach na całym świecie. Stolica uhonorowała badaczkę muralem “Urodziłam się w Warszawie” przy ul. Lipowej 3. Mural powstał w ramach projektu Ścieżka Śladami Marii Skłodowskiej – Curie po Warszawie.

I chociaż Skłodowska-Curie nigdy nie odwiedziła Poznania, to:

…Uniwersytet Poznański uhonorował ją doktoratem honoris causa.

…W Poznaniu znajduje się plac M. Skłodowskiej-Curie (dawniej plac Bergera) na Wildzie.

…XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie powstało w 1972 roku. Od 1988 roku siedziba szkoły znajduje się przy ul. Gen. T. Kutrzeby 8.

…W 2017 roku w Poznaniu w Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego odbyły się huczne naukowe obchody 150. rocznicy urodzin Skłodowskiej-Curie.

Skoro już o nauce mowa… przypominamy!

Horyzont 2020 – granty programu Maria Skłodowska-Curie

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe  – termin zgłoszeń 12 września 2018 r. do godziny 17:00 – (Individual Fellowships – IF); wsparcie dla doświadczonych naukowców realizujących mobilność międzynarodową, opcjonalnie w sektorze pozaakademickim, wsparcie dla mobilności naukowców w Europie i poza jej granicami oraz zapewnienie pomocy w przyciąganiu najlepszych badaczy z zagranicy by chcieli pracować w UE;

Dofinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów  – termin zgłoszeń 27 września 2018 r. do godziny 17:00 (Trans-national co-operation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points), dzielenie się dobrymi praktykami i podnoszenie ogólnego poziomu wsparcia dla wnioskodawców, z uwzględnieniem ich różnorodności.

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10250