Misja dyrektor Leny Bednarskiej dobiegła końca

Jak możemy przeczytać na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Lena Bednarska kończy swoją wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury i odchodzi na emeryturę. Dziękując za współtworzenie i rozwój tak ważnej dla naszego regionu instytucji kultury samorządu województwa wielkopolskiego Marszałek Marek Woźniak mówił m.in.

Proszę przyjąć słowa uznania za Pani zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności i kompetencje, które przyczyniły się do zbudowania solidnej marki instytucji. Niewątpliwie bowiem, fundamentem tego wizerunku, obok tak różnorodnej i atrakcyjnej oferty programowej, jest jakość zarządzania, która umożliwia sprawne funkcjonowanie Biblioteki i osiąganie z sukcesem jej ambitnych celów. Dziękuję za wszystko, co uczyniła Pani dla wielkopolskiej kultury i życzę dużo zdrowia.

 

Dyrektor Lena Bednarska w ciągu 20 lat zarządzania Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zbudowała wraz z Zespołem solidną markę tej instytucji, rozpoznawalną zarówno wśród bibliotekarzy regionu, dla których placówka jest swoistym centrum doskonalenia zawodowego, a także dla czytelników, głównie dzięki publikowaniu wartościowych dzieł literackich, wielokrotnie wyróżnianych i nagradzanych. Docenić należy także osobisty wkład dyrektor Bednarskiej w utrwalanie dziejów regionu na kartach „Kroniki Wielkopolski”, digitalizację zbiorów bibliotecznych, popularyzację krajoznawstwa, a także w podtrzymywanie poetyckich, fotograficznych i folklorystycznych tradycji Wielkopolski poprzez realizację różnorodnych projektów kulturalnych. W latach 2009-2013 i 2013-2017 Lena Bednarska pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Odznaczona została m.in. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” oraz Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zasiada także w wielu gremiach skupionych wokół działalności bibliotek.

Do czasu wyłonienia nowego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, w celu zapewnienie ciągłości działania instytucji kultury, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem, Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił od 29 sierpnia 2018 roku powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Iwonie Smarsz, która pracę w tej placówce rozpoczęła w 1997 roku, a od 2002 roku nieprzerwanie pełni w niej funkcję zastępcy dyrektora.