Poznań w Łodzi – Samorządowa Sieć dla Równości

Kongres Kobiet: skuteczne w samorządzie – warsztaty

X Kongres Kobiet w Łodzi

W ramach X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet zapraszamy serdecznie na warsztaty z udziałem poznanianki – Marty Mazurek, pełnomocniczki Prezydenta Miast Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Zapraszamy na warsztat dla kobiet, które chcą działać w lokalnej polityce. Poprowadzą go samorządowczynie, które przez ostatnie lata skutecznie przecierają szlaki dla równościowych rozwiązań w swoich miastach i województwach. Aby wymieniać się dobrymi praktykami stworzyły samorządową Sieć dla Równości. Dziś pragną podzielić się swoją wiedzą i praktyką z kobietami, które w kolejnej kadencji będą mogły wdrażać innowacyjne rozwiązania w swoich urzędach. Podpowiedzą, jak przyjąć Kartę Różnorodności, która zwiększa realną dbałość o ludzi, niezależnie od ich płci, wieku, stopnia sprawności; jak powołać Radę Kobiet przy prezydencie miasta, jak opracować innowacyjne rozwiązania dot. grup zagrożonych wykluczeniem. Udzielą praktycznych wskazówek, jak skutecznie radzić sobie w urzędowych meandrach i wprowadzać w życie dobrze funkcjonujące, europejskie rozwiązania.

Samorządowa Sieć dla Równości powstała w 2017 roku z inicjatywy Beaty Maciejewskiej pełnomocniczki prezydenta Słupska Roberta Biedronia i Marty Mazurek – pełnomocniczki prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Dziś Sieć skupia kilkanaście samorządowczyń z całej Polski, w tym m.in. Agatę Wierny – pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans, Ewę Całus wiceburmistrzynię Wadowic, Katarzynę Lubiniecką – koordynatorka ds. równego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz nowo powołane: Agnieszkę Łuczak – pełnomocniczkę prezydentki Łodzi ds. równego traktowania i Bognę Czałczyńską pełnomocniczkę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. kobiet i równego traktowania. Celem działania Sieci jest dzielenie się konkretnymi doświadczeniami we wdrażaniu równościowych rozwiązań i tworzenie wspólnych inicjatyw na rzecz równościowych, otwartych społeczności.

Warsztaty poprowadzą:
Ewa Całus – zastępczyni Burmistrza Wadowic, reprezentuje Wadowice w Samorządowej Sieci Miast dla Równości, jest członkinią Wadowickiej Rady Kobiet. Ewa Całus jest prawniczką, absolwentką UJ, od 3 lat pełni funkcję zastępczyni Burmistrza Wadowic. Swoją pracę koncentruje wokół tematów edukacji, spraw społecznych, partycypacji, transparentności. Podjęła w Wadowicach działania na rzecz promocji rozwiązań równościowych, walki z mową nienawiści i stereotypami.
Szersze bio: https://wadowice.pl/urzad/samorzad/zastepca-burmistrza

Bogna Czałczyńska – pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. kobiet i równego traktowania. Członkini Rady Programowej oraz pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet. Prezeska Fundacji CZAS DIALOGU.

Katarzyna Lubiniecka-Różyło – koordynatorka ds równego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, wicepełnomocniczka ogólnopolskiego stowarzyszenia Kongres Kobiet na Wrocław. Z wykształcenia polonistka, przez ponad 20 lat była dziennikarką w Gazecie Wyborczej Wrocław. Od lat angażuje się w działania, których celem jest pełne równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce, a także mobilizuje kobiety do większej aktywności w życiu publicznym.

Agnieszka Łuczak – pełnomocniczka prezydent miasta Łodzi ds. równego traktowania. W pierwszym miesiącu pełnienia funkcji doprowadziła do podpisania przez Urząd Miasta Łodzi “Karty różnorodności”. Obecnie pracuje nad przygotowaniem i wdrożeniem w Łodzi wieloletniego programu antydyskryminacyjnego. Agnieszka Łuczak jest dziennikarką i publicystką. Działaczka społeczna, prezeska Obywatelskiego Stowarzyszenia “Możemy” w Tomaszowie Maz. Organizatorka Tomaszowskich Kongresów Kobieta, OBR “Ratujmy Kobiety i in. Regionalna pełnomocniczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Łodzi i Tomaszowie Maz.

Beata Maciejewska – pełnomocniczka prezydenta Słupska Roberta Biedronia ds. zrównoważonego rozwoju, współinicjatorka samorządowej Sieci dla Równości. W Urzędzie Miejskim w Słupsku odpowiada za politykę równościową. Kierowała zespołem ds. strategii rozwoju miasta, która wdrożyła innowacyjne rozwiązania antydyskryminacyjne, pracowała m.in. nad przyjęciem Karty Różnorodności, powołaniem Rady Kobiet przy prezydencie Miasta i zwiększeniu udziału kobiet w nazwach ulic. Z jej inicjatywy w słupskich szkołach odbywają się lekcje nt. stulecia praw wyborczych kobiet. Beata Maciejewska od lat działa w organizacjach pozarządowych, realizuje programy dot. wsparcia kobiet w sferze publicznej, jest autorką książek (m.in. Polka Powiatowa i zielona modernizacja) podręczników (m.in. Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów) i innych publikacji dotyczących równościowego rozwoju społecznego.

Marta Mazurek – pełnomocniczka Prezydenta Miast Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, współinicjatorka samorządowej Sieci dla Równości.Zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności. Jest inspiratorką przyjętego przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach. Inicjatorka i koordynatorka projektu “Poznań bez nienawiści”. Marta Mazurek jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM.
Jest członkinią Kongresu Kobiet.