Summer Course on International Protection of Human Rights | Poznań

Od 27 sierpnia do 5 września w Poznaniu na UMP odbywał się  Summer Course on International Protection of Human Rights, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań, Polska Akademia Nauk. Program tegoroczny dotyczył tematu “Gender w prawie i praktyce”. Wśród zaproszonych gości/ni znaleźli się prof. Hanna Suchocka, dr Adam Bodnar, dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz., dr Sylwia Spurek, prof. Roman Q Wieruszewski i dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – z prelekcją na temat polityki równości płci na szczeblu lokalnym na przykładzie Miasto Poznań oraz dr Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Letni Kurs Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka w 2018 r. to 27 edycja intensywnego programu na temat praw człowieka organizowanego w Poznaniu. Ponad 500 absolwentów i specjalistów uczestniczyło w Kursie od 1992 roku. Kurs składa się z dwóch części: wprowadzenia do uniwersalnych i europejskich systemów ochrony praw człowieka, a następnie bardziej szczegółowej analizy wybranego obszaru tematycznego.

W 2018 r. Tematem wiodącym była kwestia równości płci w praktyce. Wybór ten odzwierciedla bieżące dyskusje w dziedzinie praw człowieka i został zainspirowany opiniami uzyskanymi od absolwentów Kursu.

Podczas “sesji eksperckich” uczestnicy kursu mieli okazję do uczenia się i nawiązywania kontaktów z profesjonalistami zaangażowanymi w równouprawnienie płci. Kurs łączy teoretyczne i praktyczne podejście do praw człowieka. Daje kompleksowy i rygorystyczny przegląd instrumentów, orzecznictwa i procedur prawa międzynarodowego. Równocześnie wyposaża uczestników w umiejętności przydatne zarówno w badaniach, jak i praktyce w zakresie ochrony praw człowieka.

Językiem wykładowym był język angielski. Kurs składał się z ca. 60 godzin wykładów i studiów przypadków przedstawianych przez czołowych naukowców zajmujących się prawami człowieka, prawników, urzędników służby cywilnej, pracowników organizacji międzynarodowych, dyplomatów i dziennikarzy. Kurs jest skierowany do absolwentów i studentów w ostatnich latach studiów.

Więcej informacji (po angielsku) >>>